Filtrowanie

Ściany działowe do pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Numer systemu Rigips Nazwa systemu Przekrój Dopuszczalne obciążenie płytkami [kg/m2] Konstrukcja z profili RIGIPS Grubość [mm] Masa [kg] Wysokość maksymalna [mm] Klasa odporności ogniowej [minuty] Izolacyjność akustyczna Rw [DB] Izolacyjność akustyczna RA1 [DB] Przyrost izolacyjności akustycznej [DB] Cena za m2 [pln]
3.37.011 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™. CW/UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
75
26
3000 nieokreślona 292.64
3.37.012 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
100
30
4500 nieokreślona 295.99
3.37.012 z wykończeniem Ściana działowa do pomieszczeń mokrych - propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z pojedynczym poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC®, z hydroizolacją i klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5 390.49
3.37.013 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
125
30
5000 nieokreślona 336.72
3.37.014 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
100
58
4000 nieokreślona 546.14
3.37.015 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
125
58
5500 nieokreślona 549.49
3.37.016 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
150
58
6500 nieokreślona 553.51
3.37.021 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
87,5
40
3000 nieokreślona *) 223.43
3.37.022 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
112,5
40
4500 nieokreślona *) 511) 481) 227.15
3.37.022 z wykończeniem Ściana działowa do pomieszczeń mokrych - propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12.5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC®, z hydroizolacją i klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5 316.84
3.37.023 Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
137,5
40
5000 nieokreślona *) 531) 511) 231.62
3.37.023 AKU Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową dźwię- koizolacyjną RIGIPS PRO Aku gr. 12,5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™ CW/UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
137,5
44
5000 nieokreślona *) 582) 552)
3.39.041 Ściana działowa na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz płytą gipsowo-włóknową RIGIPS Rigidur H gr. 10 lub 12,5 mm 2xCW/UW 50 ULTRASTIL®
od 280
65
4500 nieokreślona *) _ 211.5
3.39.042 Ściana działowa na podwójnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz płytą gipsowo-włóknową RIGIPS Rigidur H gr. 10 lub 12,5 mm 2xCW/UW 75 ULTRASTIL®
od 330
65
6000 nieokreślona *) _ 206.66
3.39.042 z wykończeniem Ściana działowa hybrydowa (instalacyjna) - propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12.5 mm oraz płytą gipsowo-włóknową RIGIPS RIGIDUR H gr. 12,5 mm, z hydroizolacją i klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi CW/UW ULTRASTIL® lub ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 247.56
3.39.043 Ściana działowa na podwójnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz płytą gipsowo-włóknową RIGIPS Rigidur H gr. 10 lub 12,5 mm 2xCW/UW 100 ULTRASTIL®
od 400
65
6000 nieokreślona *) _ 226.25
3.40.01 X OCEAN Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC X Ocean gr. 12,5 mm CW/UW 50 ULTRASTIL® HYDRO- PROFIL
75
28
3000 **) EI 603) *) REI 602) *) 4) 163.93
3.40.02 X OCEAN Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC X Ocean gr. 12,5 mm CW/UW 75 ULTRASTIL® HYDRO- PROFIL
100
28
4500 **) EI 603) *) REI 602) *) 4) 167.65
3.40.02 X OCEAN z wykończeniem Ściana działowa do pomieszczeń mokrych - propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z pojedynczym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm, z klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4 196.26
3.40.03 X OCEAN Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC X Ocean gr. 12,5 mm CW/UW 100 ULTRASTIL® HYDRO- PROFIL
125
29
5000 **) EI 603) *) REI 602) *) 4) 172.12
3.40.04 X OCEAN Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12.5 mm oraz płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12.5 mm CW/UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4
100
52
4500 **) EI 1201) *) 3) 105.26
3.40.04 X OCEAN PLUS Ściana działowa do pomieszczeń mokrych na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm CW/UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4
100
54
4500 **) EI 1201) *) 3) 3) 310.65
3.40.05 HYDRO Ściana działowa do pomieszczeń wilgotnych na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm CW/UW 75 ULTRASTIL® lub ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3
125
42
5500 **) EI 903) *) 544)(584)) 524) (554)) 124.66
3.40.05 HYDRO z wykończeniem Ściana działowa do pomieszczeń wilgotnych - propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12.5 mm, z hydroizolacją i klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi CW/UW ULTRASTIL® lub ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 156.84
3.40.05 X OCEAN Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12.5 mm oraz płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12.5 mm CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4
125
52
5500 **) EI 1201) *) 3) 110.4