INFORMOWANIE O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI Niezwykle istotnym elementem naszej polityki zrównoważonego rozwoju jest życie w harmonii z lokalną społecznością skupioną wokół naszej Fabryki Rigips-Stawiany. Wiemy, jak ważne jest informowanie oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania naszych sąsiadów, by czuli...
Dostępny również w formacie PDF Pryncypialnymi wartościami Saint-Gobain, światowego lider innowacyjnych materiałów o szerokim zastosowaniu, jest poszanowanie człowieka i jego środowiska, które stanowią podstawę do zrównoważonego rozwoju koncernu. Saint-Gobain Construction Products Polska prowadzi...
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA 2016 ROK DLA FABRYKI RIGIPS-STAWIANY Dostępny również w formacie PDF "Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce drugi już Raport Zrównoważonego Rozwoju Fabryki RIGIPS–Stawiany. W Raporcie znajdą Państwo informacje o naszej działalności dotyczącej w głównej mierze...
Dostępny również w formacie PDF JESTEŚMY ŚWIADOMI, ŻE PROWADZONY PRZEZ NAS BIZNES MA SWÓJ WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO. Zarząd Saint – Gobain Construction Products Polska Oddział w Szarbkowie zobowiązuje się do: Określenia potencjalnych interes ariuszy, włączając w to społeczności lokalne, organy...
Dostępny również w formacie PDF W Rigips efektywne gospodarowanie rozumiemy jako zarządzanie dostępnymi zasobami, w tym energią, zasobami wodnymi i surowcami w sposób zrównoważony, uwzględniający konieczność redukcji wpływu wykorzystania tych zasobów na środowisko. Do zasobów, którymi zobowiązujemy...
ENGLISH LANGUAGE VERSION Dostępny również w formacie PDF Rigips dąży do redukcji oddziaływania środowiskowego prowadzonego w ramach swojej działalności transportu, w tym w zakresie związanym z energią, emisją gazów cieplarnianych, emisjami do wód, wody i gleb oraz hałasu. W związku z powyższym...