Cykl życia produktu LCA

Przyjmując odpowiedzialną postawę biznesową, badamy wpływ na środowisko naturalne wywierany przez nasze produkty w ciągu całego ich cyklu życia.

W trosce o środowisko dokładamy wszelkich starań na każdym z etapów wydobycia / produkcji / recyklingu, dbamy o jak najefektywniejsze zagospodarowanie surowców. Systematycznie monitorujemy poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, wody oraz gleby. Systematycznie przeprowadzamy kontrolę ścieków, wód kopalnianych oraz wód opadowych. Ponadto wprowadziliśmy program związany z oszczędzaniem energii. Jako Rigips prowadzimy również rekultywację naszej kopalni.

Aby lepiej kontrolować wpływ naszych produktów na środowisko naturalne zdecydowaliśmy się przeprowadzić ocenę cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA) naszych produktów. Ocena cyklu życia stanowi podstawę dla wydania znormalizowanych, międzynarodowych deklaracji środowiskowych (Environmental Product Declarations – EPD) dla produktów i systemów RIGIPS.

Na każdym z etapów życia produktu zużywane są surowce naturalne, energia, woda oraz generowane są zanieczyszczenia. Czyli następuje wpływ na środowisko, który niesie ze sobą nie zawsze ekologiczne skutki. Na podstawie przeprowadzonej analizy LCA w deklaracji środowiskowej III typu można znaleźć zbiór wiarygodnych i wyrażonych liczbowo wielkości, za pomocą których szacuje się obciążenia środowiskowe dla danego wyrobu budowlanego.

Cykl życia wyrobu „cradle to grave”

Cykl życia wyrobu „cradle to grave”

 

Fazy cyklu życia produktu

Deklaracje środowiskowe EPD

EPDDeklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration) to deklaracje środowiskowe III typu, które wykonywane są na podstawie analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). 

Deklaracje środowiskowe podają zweryfikowaną przez Instytut Techniki Budowlanej oraz audytora zgodnie z ISO 14025 ilościową informację o oddziaływaniach środowiskowych wyrobów wyrażoną na jednostkę wyrobu.

Rigips przygotował swoje deklaracje środowiskowe uwzględniające wszystkie fazy cyklu życia produktu „cradle to grave” – od kołyski aż po grób, dostarczając informacji o wpływie na środowisko w pełnym cyklu życia produktu, w tym instalacji w budynku, konserwacji, wymiany i etapów zakończenia okresu użytkowania.

Uwzględniono w nich także fazę końca życia produktu D - wartość ponownego wykorzystania lub recyklingu.
W deklaracji środowiskowej EPD określa się oddziaływania (emisje do środowiska) oraz aspekty środowiskowe jak zużycie energii i materiałów, w poszczególnych etapach cyklu życia wyrobu. Oddziaływania wyraża się na jednostkę wyrobu (np. tonę, czy m2). Oddziaływania środowiskowe prezentowane są w formie ułatwiającej porównanie pomiędzy wyrobami.Deklaracje środowiskowe EPD są ważnym narzędziem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
w przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane. Umożliwią firmie komunikację wyników
ocen środowiskowych wyrobów w znormalizowany sposób. Z punktu widzenia RIGIPS celem deklaracji środowiskowej jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz promocji swoich wyrobów przez publikowanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o swoich wyrobach, a także zmniejszenie oddziaływań środowiskowych oraz kosztów korzystania ze środowiska.
 

Świadectwa deklaracji środowiskowe EPD dla Rigips do pobrania

RIGIPS przygotował deklaracje środowiskowe EPD dla następujących wyrobów i systemów RIGIPS:

• kamień gipsowy, anhydryt i gips Stucco,

• płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO™,

• płyty gipsowo-kartonowe do sufitów podwieszanych Casoprano CASOBIANCA, CASOSTAR, CASOROC,

• płyty gipsowo-kartonowe do sufitów podwieszanych Gyptone Point 80

• bloczki gipsowe RIGIROC,

• Systemy RIGIPS  z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO: lekkie ścianki działowe, ściany szybów, okładziny ścian, sufity podwieszane, okładziny sufitów, okładziny poddaszy

Świadectwo Deklaracji 090/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_90_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_.jpg Świadectwo Deklaracji 091/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_91_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 092/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_92_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 093/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_93_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 094/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_94_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 106/2020Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_106_2020_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg
Declaration No 090/2019 Certificate Declaration No 091/2019 Certificate Declaration No 092/2019 Certificate Declaration No 093/2019 Certificate Declaration No 094/2019 Certificate Declaration No 106/2020 Certificate

Kalkulator oddziaływań i aspektów środowiskowych EPD

 

Mając świadomość wpływu produktów i systemów Rigips na środowisko naturalne, opracowaliśmy kalkulator oddziaływań środowiskowych, uwzględniający różne komponenty wchodzące w skład systemów Rigips.

 

Kalkulator EPDKalkulator uwzględnia różne typy płyt gipsowo-kartonowych Rigips, wybraną podkonstrukcję systemu oraz wybrany typ i grubość wełny mineralnej. Świadectwo EPD, generowane jest indywidualnie dla każdego systemu i zawiera dane dotyczące wszystkich faz cyklu życia systemu:

  • faza wyrobu A1, A2, A3 – wydobycie i przeróbkę surowców, transport do producenta, produkcja,
  • faza wznoszenia A4, A5 – transport do miejsca budowy, wbudowanie w budynek,
  • faza użytkowania B1 do B6 – użytkowanie, naprawa, wymiana,
  • faza końca cyklu życia C1-C4 – rozbiórka/wyburzanie, transport do miejsca przetwarzania odpadów, recykling, ponowne użycie,
  • faza D – potencjał ponownego użycia


Kalkulator został opracowany na podstawie deklaracji środowiskowej Environmental Product Declaration No. 094/2019.

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto