Zintegrowany System Zarządzania ISO

Rigips od początku swojej działalności w Polsce wykazuje ciągłą troskę w kwestiach dotyczących właściwych warunków pracy, dbałości o stan środowiska naturalnego oraz najwyższą jakość oferowanych wyrobów. Wyrazem tych starań było wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i energią opartych na normach: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

Utrzymywane i certyfikowane od kilkunastu lat systemy zostały zintegrowane w 2010 r. Pozwoliło to na połączenie naszych procesów w jeden, zintegrowany system oparty na naszych politykach i usystematyzowany naszymi procedurami. Potwierdzeniem spełnienia przez nasz zintegrowany system zarządzania wymagań ww. norm są posiadane certyfikaty wydane w oparciu o wyniki audytów przeprowadzanych przez SGS Polska Sp. z o.o., która jest częścią SGS - światowego lidera działającego w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Grupa ta uznawana jest za wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności. Nasze certyfikaty wydane przez SGS Polska posiadają akredytację United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Jakość

Norma PN-EN ISO 9001:2015 określająca wymagania dotyczące zarządzania jakością w Rigips wyznacza naszym procesom wysokie standardy, których poziom wdrożenia określa wskaźnik zadowolenia naszych klientów.

Wskaźnik zadowolenia klientów badany jest przez nas na wielu płaszczyznach, zarówno poprzez przeprowadzane cyklicznie badania satysfakcji klienta, jak również w wyniku analizy szeregu czynników wewnętrznych, jak: ilość reklamacji naszych wyrobów oraz surowców i serwisów, procesy logistyczne (czas załadunku, dostawy, zgodność dostawy z zamówieniem klienta), stały monitoring procesów produkcyjnych oraz rozwój produktu. Elementem oceny wdrożenia tej normy są także wyniki cyklicznie przeprowadzanych ocen i kwalifikacji naszych dostawców surowców i usług.

Ponieważ największy wpływ na efektywność wszystkich naszych działań wynikających z Normy 9001:2015 mają nasi pracownicy, co dwa lata przeprowadzamy także badanie poziomu zaangażowania wszystkich zespołów. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP to jaW Rigips, podobnie jak we wszystkich zakładach Saint-Gobain, bezpieczeństwo jest priorytetem, wartością najważniejszą. Posiadamy szereg wewnętrznych standardów, niejednokrotnie bardziej rygorystycznych od wymagań obowiązujących w naszym kraju, które określają warunki, jakie muszą spełniać stanowiska pracy oraz procesy zachodzące w naszym zakładzie.

Naszym nadrzędnym celem w przypadku bezpieczeństwa i higieny pracy jest ZERO WYPADKÓW (TF1/TF2 = 0).

Norma ISO 45001:2018 jest ogólnoświatową, zharmonizowaną normą regulującą kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Umożliwia nam systemowe podejście do wszystkich zagadnień związanych z BHP.

Realizując wymagania normy prowadzimy szereg działań, które skutecznie przyczyniają się do osiągania naszego celu związanego z bezpieczeństwem. Oprócz ściśle określonych standardów na stanowiskach pracy, monitorowania czynników niebezpiecznych, uciążliwych czy szkodliwych, wdrażania projektów redukujących te czynniki, dbamy o budowanie wśród naszych pracowników kultury bezpiecznej pracy. Jednym z narzędzi, jakie w tym wypadku stosujemy są audyty bezpieczeństwa (SMAT) wykonywane przez naszych pracowników.

Środowisko

ISO 14001:2015 jest standardem dotyczącym systemów zarządzania środowiskowego. Celem wdrożenia tego standardu była potrzeba usystematyzowania działań i określenia kierunków w celu poprawy efektów naszej środowiskowej działalności. 
Jako zakład produkcyjny posiadający kopalnię wpływamy w sposób znaczący, negatywny na środowisko. Od wielu lat wdrażamy mechanizmy, które pozwalają na ograniczenia tego wpływu. Jednym z tych mechanizmów jest Norma 14001, dzięki której nasz system środowiskowy opiera się na skutecznych procedurach gwarantujących ciągłe doskonalenie i poprawę efektów naszej środowiskowej działalności.

Realizując wymagania normy postawiliśmy sobie cel nadrzędny: brak poważnych zdarzeń środowiskowych, mających rozległy, nieodwracalny wpływ na środowisko naturalne. Codziennie dokładamy wszelkich starań, by cel ten był przez nas realizowany. W sposób regularny monitorujemy czynniki środowiskowe, wdrożyliśmy skuteczny system segregacji odpadów, dbamy o zasoby wykorzystując odpad gipsowy do produkcji naszych płyt gipsowo-kartonowych, prowadzimy projekty redukujące zużycie energii, a tym samym ograniczające emisje CO2.

Energia

Norma 50001:2018 jest międzynarodowym standardem wyznaczającym skuteczne praktyki w zakresie zarządzania energią. Celem wdrożenia tej normy było opracowanie skutecznego modelu zarządzania energią w naszym zakładzie, a w efekcie zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów.

Obecnie funkcjonujący w fabryce Rigips system zarządzania energią jest bardzo efektywny. Pozwolił na ograniczenie zużycia energii eklektycznej w stosunku do roku bazowego 2017 o ponad 15%. Osiągnęliśmy to poprzez modernizację urządzeń pobierających duże ilości energii, wymianę silników na wysokosprawne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Nasze inwestycje uzyskały pozytywną opinie Urzędu Regulacji Energetyki i otrzymały świadectwa potwierdzające oszczędzenie energii w postaci białych certyfikatów.

ISO 9001
POBIERZ
ISO 14001
POBIERZ
ISO 45001
POBIERZ
ISO 50001
POBIERZ
ISO 9001

 

ISO 14001

 

ISO 45001

 

ISO 50001

 

Standard BES 6001

BES 6001 to brytyjski standard stworzony dla producentów wyrobów budowlanych w celu zapewnienia i udokumentowania, że ich produkty wykonane zostały z materiałów pozyskanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Fabryka Rigips w Szarbkowie, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Klientów, postanowiła podjąć się certyfikacji swojego produktu - płyty gipsowo-kartonowej - w oparciu o standard BES 6001. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która zdecydowała się na ten krok.

Co wchodzi w zakres standardu?

Norma opisuje ramy ładu organizacyjnego, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz aspektów środowiskowych i społecznych, które muszą być spełnione w celu odpowiedzialnego pozyskiwania surowców budowlanych.

Standard wymaga szczegółowego opisania procedur dotyczących m.in.: zrównoważonego gospodarowania surowcami, zarządzania dostawcami poszczególnych komponentów płyty gipsowej, monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, efektywnego wykorzystania zasobów, gospodarki odpadami i racjonalnego wykorzystania wody oraz minimalizacji wpływu transportu na środowisko. Standard dotyka również takich kwestii, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikację ze społecznościami lokalnymi oraz etykę w biznesie. Po wdrożeniu niezbędnych procedur oraz praktyk, standard jest weryfikowany przez niezależną jednostkę.

Co oznacza wdrożenie BES 6001 dla Rigips?

Wdrożenie standardu pomoże naszej fabryce odpowiedzialnie zarządzać wpływem na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Dzięki wdrożeniu standardu możemy zagwarantować naszym Klientom, że wytwarzany przez nas materiał budowalny jest wykonany w 100% z surowców pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie jakości oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Dzięki uzyskaniu certyfikatu zgodnie z normą BES 6001, obiekty wzniesione z wykorzystaniem naszych płyt mogą otrzymać dodatkowe punkty podczas ubiegania się o prestiżowe certyfikaty BREEAM lub LEED.

Certyfikat BES 6001 potwierdza również najwyższą jakość naszego wyrobu, poszanowania środowiska, w którym żyjemy oraz uwzględnienie potrzeb Klienta, lokalnej społeczności i stosowania zasad etyki biznesu.

Jak przebiegała certyfikacja Rigips?

Wdrożenie BES dla Rigips
BES 6001
POBIERZ
BES 6001

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto