Kalkulator-srodowiskowy-RIGIPS

Kalkulator oddziaływań i aspektów środowiskowych* (EPD)

07.12.2020

Rigips projektuje, wytwarza oraz dostarcza innowacyjne rozwiązania i systemy, zapewniające wygodną, bezpieczną, zdrową i nowoczesną przestrzeń do życia, jednocześnie stawiając czoło wyzwaniom związanym ze zrównoważonym budownictwem, efektywnym wykorzystaniem zasobów i zmianami klimatu.

Dążąc do stałej redukcji negatywnego wpływu na otaczające nas środowisko, zdecydowaliśmy się na badania cyklu życia produktu („od kołyski po grób” czyli „cradle-to-grave”), począwszy od dostawy komponentów, poprzez produkcję, transport i montaż, na rozbiórce i utylizacji kończąc. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14025 oraz EN 15804 oraz stały się podstawą do wydania międzynarodowych deklaracji środowiskowych III typu.

Kalkulator srodowiskowy rigips EPD

Mając świadomość wpływu produktów i systemów Rigips na środowisko naturalne, opracowaliśmy kalkulator oddziaływań środowiskowych, uwzględniający różne komponenty wchodzące w skład systemów Rigips. Kalkulator uwzględnia różne typy płyt gipsowo-kartonowych Rigips, wybraną podkonstrukcję systemu oraz wybrany typ i grubość wełny mineralnej. Świadectwo EPD, generowane jest indywidualnie dla każdego systemu i zawiera dane dotyczące wszystkich faz cyklu życia systemu:

  • faza wyrobu A1, A2, A3 – wydobycie i przeróbkę surowców, transport do producenta, produkcja,
  • faza wznoszenia A4, A5 – transport do miejsca budowy, wbudowanie w budynek,
  • faza użytkowania B1 do B6 – użytkowanie, naprawa, wymiana,
  • faza końca cyklu życia C1-C4 – rozbiórka/wyburzanie, transport do miejsca przetwarzania odpadów, recykling, ponowne użycie,
  • faza D – potencjał ponownego użycia

Kalkulator został opracowany na podstawie deklaracji środowiskowej Environmental Product Declaration No. 094/2019.

Jak korzystać z Kalkulatora oddziaływań i aspektów środowiskowych* (EPD)?

  1. Zaloguj się na rigips.pl
  2. Wejdź w zakładkę SYSTEMY
  3. Wybierz numer oraz wariant systemu
  4. Określ ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
  5. Wygeneruj i pobierz EPD SYSTEMU.

Poznaj inne kalkulatory Rigips:

Kalkulator czasu pogłosu Rigips 

Przeczytaj również

Jesteś architektem lub wykonawcą? Szukasz specyfikacji technicznej dla konkretnego systemu Rigips? Teraz wygenerujesz specyfikacje automatycznie dla każdego sytemu. Nasze specyfikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej...
Jakie wyzwania stoją przed suchą zabudową w XXI wieku? W RIGIPS rozumiemy potrzebę udoskonalania i tworzenia nowych innowacyjnych produktów, które odpowiedzą wymaganiom nowoczesnego budownictwa. Wyzwaniem przed którym stoją wykonawcy suchej zabudowy to niewątpliwie pomieszczenia w których występuje...

Obiekty referencyjne

Biurowiec Lakeside
Warszawa
Biurowce
Hala Urania
Olsztyn
Sport i kultura
Muzeum historii Polski
Warszawa
Sport i kultura
OmkiSiomki - przedszkole w Rumii z rozwiązaniami Rigips i Isover 1
Rumia
Edukacja