Kategorie systemu BREEAM

BREEAM logoBREEAM - (ang. Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) to system oceny budynków pod względem standardów budownictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju, opracowany w Wielkiej Brytanii w 1990 r.

Jest to największy na świecie program nieobowiązkowej, wielokryterialnej oceny środowiskowej obiektów budowalnych. Zasady przyznawania certyfikatu BREEAM zależne są od kraju, rodzaju budynku (biurowy, handlowy, itp.) oraz typu konstrukcji (nowy, remontowany).

BREEAM podzielony jest na dziesięć kategorii, w których zdobywa się punkty dla danego projektu. 

 

BREEAM kategorie

Do zdobycia są w sumie 132 punkty. Sumę uzyskanych punktów mnoży się przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. 

Minimalny poziom punktów niezbędnych do uzyskania certyfikatu BREEAM wynosi 30%.

BREEAM punktacja

Rigips w BREEAM

Na prośbę naszych Klientów przygotujemy indywidualną dokumentację produktową na obiekty certyfikowane w systemie BREEAM.

Nasze produkty dają możliwość uzyskania punktów w kategoriach dotyczących materiałów budowalnych (Materials) wbudowanych w obiekt oraz ich wpływu na środowisko wewnętrzne (Health & Wellbeing) w obiekcie budowlanym oraz w kategorii odpady (Waste).

BREEAM materiały

Mat 01 – Life Cycle Impact

  • EPD VerifiedWykonanie EPD  (Environment Product Declaration)
  • Wykonanie LCA (Life Cycle Assessment)

Wykorzystanie w obiekcie materiałów budowalnych z udokumentowaną oceną cyklu życia produktu, a w konsekwencji wybór materiałów budowlanych o niewielkim wpływie na środowisko przez cały cykl życia budynku.

6 deklaracji środowiskowych III typu EPD zgodnych z EN 15804 oraz ISO 14025 zawiera informacje na temat Life Cycle Assessment (cyklu życia produktu) produktów:

  • Kamień gipsowy, anhydryt i gips Stucco (produkty sypkie)
  • Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO i RIGIPS 4 PRO
  • Płyty gipsowe do sufitów podwieszanych
  • Bloczki gipsowe RIGIROC
  • Płyty gipsowe do sufitów podwieszanych Gyptone Point 80
  • Systemy RIGIPS z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4 PRO- lekkie ścianki działowe, ściany szybów, okładziny ścian, sufity podwieszane, okładziny sufitów, okładziny poddaszy
     
EPD Rigips
Świadectwo Deklaracji 090/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_90_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_.jpg Świadectwo Deklaracji 091/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_91_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 092/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_92_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 093/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_93_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 094/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_94_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 106/2020Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_106_2020_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg
Declaration No 090/2019 Certificate Declaration No 091/2019 Certificate Declaration No 092/2019 Certificate Declaration No 093/2019 Certificate Declaration No 094/2019 Certificate Declaration No 106/2020 Certificate

KamieńMat 03 – Responsible Sourcing / Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Wykorzystanie w obiekcie budowalnym materiałów wyprodukowanych z surowców pozyskanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

RIGIPS o od wielu lat dba i dokumentuje, że  nasze produkty zostały wykonane z materiałów pozyskanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 

Dowodem na jakość prowadzonych prac jest certyfikat BES 6001 dla naszego sztandarowego produkty – płyty gipsowo-kartonowej oraz certyfikaty potwierdzający utrzymanie przez naszą firmę wysokich wymagań norm zarządzania jakością, bezpieczeństwem i energią ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Wszystkie nasze produkty mają udokumentowaną zawartość recyklingu typu pre-consumer oraz post-cosumer. Dzięki użyciu materiałów z recyklingu oszczędzamy naturalny gips kopalniany.
 

Pre-consumer
Rigips w kategorii HEALTH ADN WELLBEING w BREEAM

 

HEA 02 - Indoor Air Quality / Jakość powietrza wewnętrznego

Formaldehyd

Zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń chemicznych, które mogą szkodzić jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, zdrowiu ludzkiemu oraz produktywności i zdrowiu osób przebywających w pomieszczeniu. Ten kredyt obejmuje emisje lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza w pomieszczeniach oraz zawartość LZO w materiałach, a także metody badań, za pomocą których określa się emisje LZO w pomieszczeniach.

Materiały Rigips są przebadane zgodnie z normą ISO 16000 i są materiałami o niskiej emisji LZO, które  nie emitują formaldehydu w znaczących ilościach. Testy emisji lotnych związków organicznych przeprowadzone na naszych płytach okazały się zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami międzynarodowymi. 
Na prośbę naszych klientów, wystawiamy indywidualną dokumentację produktową zawierającą wyniki  badań stężenia lotnych związków organicznych (LZO) oraz formaldehydu i związków rakotwórczych typu 1A i 1B w powietrzu komory w µg/m3 po 28 dniach:
 

Oprócz zawartości recyklingu podajemy także wpływ naszych produktów na środowisko wewnętrzne - współczynnik indoor air quality.

Podajemy stężenie lotnych związków organicznych oraz formaldehydu.

Formaldehyd
Kategoria WASTE

WST 01 - Construction Waste Management  /Zarządzanie odpadami budowlanymi

Odpady g-kZmniejszenie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez ich odzyskiwanie, ponowne wykorzystanie i recykling materiałów.

Recykling gipsu to proces przekształcania odpadów gipsowych w odzyskany gips, w ten sposób tworząc surowiec, który może zastąpić pierwotne surowce gipsowe przy wytwarzaniu nowych produktów Rigips.
Odpady gipsowe z rozbiórki i odbudowy.

Odpady te powstają, gdy już zamontowane płyty gipsowo-kartonowe są usuwane w związku z rozbiórką lub remontem budynku. Ten rodzaj odpadów gipsowych z prac remontowych i rozbiórkowych jest bardziej narażony na pewien stopień zanieczyszczenia, który może mieć postać gwoździ, wkrętów, drewna, izolacji, okładziny ścienne itp.

Rigips umożliwia odbiór odpadów z płyt gipsowo-kartonowych oraz bloczków gipsowych marki RIGIPS. Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowalnymi (wkręty, profile, drewno).

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto