12 kwi 2017

Szkolenia dla architektów – BIM/Revit

W ramach współpracy z architektami i projektantami, w okresie od listopada 2016 do marca 2017 przeprowadziliśmy cykl szkoleń (Warszawa, Kraków, Poznań), dedykowanych praktycznemu wykorzystaniu systemów RIGIPS przy projektowaniu w technologii BIM. W szkoleniu wykorzystywaliśmy nakładkę na Revit przyśpieszającą prace projektowe z wykorzystaniem systemów RIGIPS.

Głównym założeniem programu było dostarczenie wiedzy produkto­wej i praktyczne szkolenie prezen­tujące możliwości BIM. Modelowanie BIM pozwala na wprowadzanie, edytowanie i za­rządzanie informacjami o obiekcie w cyfrowym modelu przestrzennym. Osoby zaangażowane w projekt bu­dowlano-inwestycyjny od same­go początku pracują w modelu 3D, dzięki czemu wymiana informa­cji między nimi przebiega płynnie, a ewentualne kolizje i błędy są łatwe do wychwycenia i skorygowania na wczesnym etapie inwestycji.

Pomysł szkoleń narodził się w wyniku współpracy RIGIPS i Ecophon wchodzących w skład grupy Saint-Gobain, które aktywnie wspierają rozwój BIM w Polsce. Patronat nad programem objęły SARP oraz Autodesk (producent oprogramowania Revit).

W ramach programu, zaoferowaliśmy zainteresowanym biurom architektonicznym dostęp do bibliotek systemów RIGIPS i możliwość uzyskania rocznej, bezpłatnej licencji na oprogramowanie Revit. Oprócz praktycznego poznania tajników projektowania Revit, na szkoleniach uczestnicy zdobyli wiedzę dotycząca aktualnej oferty systemów i rozwiązań oferowanych przez RIGIPS. W szkoleniach aktywnie uczestniczyło 45 architektów z biur projektowych z całej Polski. Dziękujemy!

Rigips dla Ciebie