Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. Nasza siedziba jest w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585, BDO: 000006702.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
telefonicznie pod nr: +48 32 339 63 00

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, a w szczególności przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną (w tym poprzez połączenia głosowe) oraz wysyłaniu do Ciebie newsletterów, SMS-ów i MMS-ów oraz analizie czy zapoznajesz się z ich treścią oraz które z informacji czytasz najchętniej, a także w celu analizowania lokalizacji, w której odbieracie Państwo wiadomości od nas, co z kolei umożliwi nam wysyłanie informacji, które z uwagi na Państwa lokalizacje mogą być przydatne np. informacji o ofercie dedykowanej dla określonego obszaru. Ponadto w celu marketingowym polegającym na badaniu oceny poziomu satysfakcji i opinii klientów.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie newsletterów, SMS-ów / MMS-ów ani kontaktować się z Tobą telefonicznie poprzez połączenia głosowe.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli tego rozporządzenia – Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów, a w przypadku wysyłania newslettera - analizowanie czy czytacie Państwo nasze newslettery oraz które treści czytacie Państwo najchętniej, a także analizowanie lokalizacji, w której odbieracie Państwo wiadomości od nas, co z kolei umożliwi nam wysyłanie informacji, które z uwagi na Państwa lokalizacje mogą być przydatne np. informacji o ofercie dedykowanej dla określonego obszaru.
 2. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 z dnia 16 lipca 2004 r. z ustawy Prawo telekomunikacyjne – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę na otrzymywanie tekstowych komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu;
 3. Art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Państwa numer telefonu;

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. spółkom należącym do Grupy kapitałowej Saint-Gobain,
 2. podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,
 3. podmiotom obsługującym nasze call-center,
 4. agencjom marketingowym,
 5. organizatorom badań poziomu satysfakcji i opinii klientów,
 6. dostawcom narzędzi do:
 7. prowadzenia marketingu,
 8. wysyłki newsletterów, SMS i MMS,
 9. celów analitycznych i statystycznych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Z uwagi na to, ze posiadamy powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europa, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nas działań marketingowych w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez nas narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisje Europejska za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.