Opis obiektu

Wieża Ciśnień w Zabrzu powstała w 1909 roku i osiąga wysokość 46 metrów i 23,3 metrów średnicy. Zaniedbanemu obiektowi groziła rozbiórka jednakże zapadły decyzje o tym by poddać budynek całkowitej renowacji w 2019 roku. W ramach przeprowadzanych prac renowacyjnych wykonano prace budowlano-instalacyjnie oraz pełne zagospodarowanie terenu. Modernizacja tchnęła w zabrzańską wieżę nowe życie nadając jej też nowe funkcje. We wnętrzu znaleźć można interaktywną wystawę „Carboneum” i stylową restaurację. Obiekt wyposażony jest również w punkt widokowy. Z tarasu umieszczonego na wysokości 20,5m z szklanym wspornikiem widokowym można podziwiać  panoramę Śląska oraz Beskidy.

Wyzwania

Rewitalizacja obiektów już istniejących to zawsze spore wyzwanie zarówno wykonawcze, jak i dla dostawców rozwiązań. Takie budynki cechują się tym, że są ograniczenia i wymogi które trzeba spełnić i rzeczy których zmieniać nie można. W przypadku zabytkowej wieży ciśnień w Zabrzu głównym punktem była zabudowa poddasza dachu do klasy EI 30 i EI60.  Zabudowa tego poddasza była o tyle specyficzna, że mieliśmy do czynienia z dachem mansardowym wraz z kopułą na szczycie. W praktyce dach mansardowy wyróżnia się tym, że połacie dzielą się dwie części: górna o mniejszym kącie nachylenia oraz dolna - stroma. W Wieży Ciśnień w grę wchodziło nachylenie dachu o kącie 85 stopni, więc niemalże jest to dach z pionowym nachyleniem.

Drugi aspektem zabudowy poddasza dachu mansardowego były wymagania techniczne związane z grubością izolacji i koniecznością odsunięcia się od stalowej, zabytkowej konstrukcji dachu na 25-30 cm. Ostatnim zagadnieniem przy tej realizacji było izolacja termiczna poddasza.

Rozwiązania

Do zabudowy poddasza dachu mansardowego o kącie nachylenia 85 stopni z kopułą na szczycie wykorzystano zalety systemu 4.70.07 Rigistil. Rozwiązanie to zawiera wieszaki Clipline 30 cm - najdłuższe na rynku wieszaki do poddaszy, dzięki czemu możliwe było spełnienie wymagań technicznych związanych z odsunięciem się na odległość 25-30 cm od zabytkowej stalowej konstrukcji dachu. Jako izolację termiczną poddasza zaproponowano Isover Super-Matę. Dzięki wymienionym rozwiązaniom spełniona założone wymagania co do klasy odporności ogniowej.  Poza zabudową poddasza do zabudowy ścian działowych w wieży ciśnień zastosowano system 3.40.05 z warstwa wełny – Isover Aku-Płyta.

Zastosowane produkty i systemy: System Rigistil 4.70.07, systemy w ścianach działowych 3.40.05 z Isover Aku-Płytą, Isover Super-Mata.

Dane obiektu
Rok zakończenia inwestycji
2020
Miasto
Zabrze
Inwestor
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Generalny wykonawca
PW Banimex Sp. z o.o.
Wykonawca suchej zabudowy
MUSO SP. z o.o.

Obiekty referencyjne

Biurowiec Lakeside
Warszawa
Biurowce
Hala Urania
Olsztyn
Sport i kultura
Muzeum historii Polski
Warszawa
Sport i kultura
OmkiSiomki - przedszkole w Rumii z rozwiązaniami Rigips i Isover 1
Rumia
Edukacja