Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub eksploatacji, takich jak poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, itp.

Należy zadbać, by ilość i szerokość wejść, szerokość korytarzy, konstrukcja schodów i ramp, i tym podobne były dostosowane do użytkowników i spełniały wymagania określone w odrębnych przepisach. Budynki muszą być też tak wykonane, by stwarzały możliwość zabezpieczenia przed włamaniem. W szczególności obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych i ich użytkowania przez takie osoby.

Wszystkie systemy RIGIPS (ściany, poddasza, sufity, podłogi) umożliwiają uwzględnienie tych wymagań i wykonanie bezpiecznych pod względem użytkowania wnętrz.