Licencja RIGIPS Fire+

W przypadku wykonywania niektórych prac specjalistycznych, jak okładziny ogniochronne konstrukcji stalowych w technologii Glasroc F Firecase (Ridurit), wymogiem Aprobaty Technicznej jest odbycie przeszkolenia z udziałem Przedstawiciela RIGIPS, z prawidłowych zasad i technik montażu Systemu RIGIPS, skutkiem którego jest uzyskanie Licencji RIGIPS Fire+.

Licencja ta jest obowiązkowa i niezbędna do  odbioru robót w tym systemie, oraz zdecydowanie wskazana dla osób zaczynających pracę w zakresie tych rozwiązań.

Licencja jest imienna, posiada swój unikalny numer oraz datę ważności.

Licencja RIGIPS Fire

Zachęcamy do zdobycia licencji podstawowej z zakresu wykonawstwa przegród o charakterze oddzielenia pożarowego, w czasie przeszkolenia dochodzi do zapoznania się z zasadami prawidłowego wykonania przegród w Systemie RIGIPS, którego komplementarność jest niezbędna do uzyskania właściwej klasy oddzielenia pożarowego.

Licencja jest nieobowiązkowa, jednakże ułatwia prawidłowe wykonanie prac oraz jest dowodem nabycia właściwej wiedzy wykonawczej do realizacji tego rodzaju rozwiązań.

Licencja jest imienna, posiada swój unikalny numer oraz datę ważności.

Licencja RIGIPS Aku

W przypadku wykonywania przegród o wysokich wymaganiach akustycznych, niezwykle ważne są detale wykonawcze i projektowe. Nawet najmniejsze niedociągnięcia potrafią zniweczyć zysk akustyczny takiego rozwiązania

Licencja jest nieobowiązkowa, jednakże ułatwia prawidłowe wykonanie prac oraz jest dowodem nabycia właściwej wiedzy wykonawczej do realizacji tego rodzaju rozwiązań.

Licencja jest imienna, posiada swój unikalny numer oraz datę ważności.

Warunki zdobycia licencji ustalane są indywidualnie a umiejętności osoby licencjonowanej podlegają bezpośredniej ocenie Instruktora RIGIPS. Aby uzyskać dalsze szczegóły na ten temat, prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem RIGIPS.