Licencja Rigips

LICENCJA NA WYKONYWANIE SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY RIGIPS. Systemy standardowe.

21.11.2019

W przypadku wieloletniego wykonywania standardowych systemów suchej zabudowy Rigips, promowania rozwiązań i produktów Rigips, systematycznego pogłębiania wiedzy fachowej, doskonalenia umiejętności zawodowych i budowania stabilnej pozycji rynkowej wykonawca może uzyskać Licencję na Wykonywanie Systemów Suchej Zabudowy Rigips. Licencja jest więc dokumentem jednoznacznie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wykonawcy. Jej przyznanie jest możliwe jedynie po wcześniejszej rekomendacji ze strony Instruktora Systemów Suchej Zabudowy Rigips. Dzieje się tak po stwierdzeniu przez naszego Instruktora zgodności wykonywanych przez wykonawcę prac z wytycznymi montażowymi Rigips i sztuką budowlaną. Oceniane roboty muszą się przy tym cechować wysoką estetyką wykonania.

Licencja jest nieobowiązkowa, jednakże ułatwia prawidłowe wykonanie prac oraz jest dowodem nabycia właściwej wiedzy wykonawczej do realizacji tego rodzaju rozwiązań.

Każda licencja jest imienna, posiada swój unikalny numer oraz datę ważności.

Warunki zdobycia licencji ustalane są indywidualnie a umiejętności osoby licencjonowanej podlegają bezpośredniej ocenie Instruktora RIGIPS. Aby uzyskać dalsze szczegóły na ten temat, prosimy o kontakt z właściwym przedstawicielem RIGIPS.

Umów się z jednym z Instruktorów Suchej Zabudowy Rigips w celu uzyskania licencji:

KONTAKT Z INSTRUKTORAMI 
 

Obiekty referencyjne