Kalkulator doboru grubości okładziny ogniochronnej

Rigips w służbie ochrony przeciwpożarowej

20.01.2021

Większą część naszego życia spędzamy w pomieszczeniach, które mają istotny wpływ na nasz komfort i bezpieczeństwo. My, którzy jesteśmy związani profesjonalnie z ochroną przeciwpożarową, bądź to przez dobór odpowiednich zabezpieczeń ogniowych lub uczestnictwo w akcjach ratowniczych, bądź też oglądając relacje z pożarów, zawsze zastanawiamy się czy zostało zrobione wszystko aby jemu zapobiec i jednocześnie ograniczyć straty w ludziach i mieniu.

Zostało udowodnione, nie tylko w sferze ochrony przeciw- pożarowej, że działania prewencyjne, a do takich należą bierne systemy ochrony przeciwpożarowej, są mniej kosztowne niż usuwanie skutków katastrof i pożarów.

Prawidłowo wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe skutecznie chronią nośność konstrukcji i przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia.

Rigips, korzystając z doświadczeń wyniesionych z ponad 25-letniej historii istnienia na polskim rynku budowlanym oraz tych zebranych w całym koncernie Saint-Gobain, oferuje innowacyjny program w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

Program ten wykorzystuje szeroką ofertę produktów i systemów biernej ochrony przeciwpożarowej do stosowania we wszystkich rodzajach budownictwa. Jego celem jest zapobieganie rozszerzaniu się powstałych ognisk pożaru oraz ich katastrofalnym skutkom w odniesieniu do ludzi, zwierząt i dóbr materialnych.

Oferowane przez Rigips systemy ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane na podstawie licznych badań ogniowych przeprowadzonych w polskich i zagranicznych jednostkach badawczych. 

Szczególne zastosowanie ma w nich płyta gipsowa Glasroc F (Ridurit), specjalnie zaprojektowana i stworzona do tego typu zastosowań.


Konstrukcje stalowe w budownictwie

Właściwości mechaniczne stali: sprężystość, plastyczność udarność, twardość, spawalność oraz wytrzymałość sprawiają, że stal jest niezastąpionym materiałem w budownictwie.

Stalowe konstrukcje charakteryzują się niezawodnością pracy, łatwością i szybkością wykonania elementów, prostotą i precyzją montażu, oszczędnym zużyciem materiału. Są powszechnie stosowane we wszystkich rodzajach budownictwa. Oprócz wielu zalet, konstrukcje stalowe mają również szereg wad, takich jak: wrażliwość na korozję, kruchość w niskich temperaturach oraz słabą odporność na wysokie temperatury. Cechy te nie ograniczają możliwości stosowania stali w konstrukcjach budowlanych. Powinno się je jednak uwzględniać w projektowaniu. Przepisy z zakresu ochrony pożarowej budowli wymagają stosowania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych zapewniających jej nośność w warunkach pożaru.

Jedną z metod ochrony przeciwogniowej konstrukcji stalowych jest system ogniochronnej zabudowy elementów płytami gipsowymi Glasroc F (Ridurit). Oferowany przez Rigips system ochrony przeciwpożarowej  konstrukcji  stalowych z zastosowaniem płyt Glasroc F (Ridurit) spełnia surowe wymagania polskich i europejskich norm. Jest dopuszczony do stosowania zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2017/0175 wydanie 1 i Certyfikatem Zgodności 020-UWB-2736/W.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0175 wydanie 1 i Certyfikat Zgodności 020-UWB-2736/W

Najczęściej stosowaną technologią zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych za pomocą materiałów płytowych jest tzw. obudowa skrzyniowa.

Takimi obudowami można zabezpieczyć konstrukcje stalowe w zależności od wybranego systemu dla klasy odporności ogniowej od R15 do R240.

Odporność ogniowa konstrukcji stalowych jest uzależniona od:
•    wskaźnika masywności przekroju (wskaźnika ekspozycji przekroju) U/A,
•    temperatury krytycznej stali Tkr.

Odporność ogniową elementów zabezpieczonych ogniochronnych ustala się na podstawie badań ogniowych i dokumentów technicznych:
-    Krajowych Ocen Technicznych
-    Europejskich Ocen Technicznych
Ustalenie Tkr, która zależy od charakteru  pracy elementu w konstrukcji oraz poziomu wytężenia elementu, należy do projektanta konstrukcji. 
Wyznaczenie temperatury krytycznej powinno być częścią obliczeń statycznych projektu.

Wskaźnik masywności przekroju (wskaźnik ekspozycji przekroju) U/A (lub F/A) jest to stosunek powierzchni nagrzewanej do pola przekroju poprzecznego profilu stalowego.

Do obliczania grubości ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych płytami RIGIPS GLASROC F (Ridurit) można wykorzystać kalkulator doboru okładziny ogniochronnej, znajdujący się pod adresem:

https://www.rigips.pl/system/systemy-ochrony-przeciwpozarowej/6_10_00

Przykłady obudowy konstrukcji stalowych płytami Glasroc F (Ridurit)

Obudowa czterostronna słupa stalowego
Obudowa czterostronna słupa stalowego
Obudowa trójstronna słupa stalowego
Obudowa trójstronna słupa stalowego
Obudowa czterostronna belki stalowej
Obudowa czterostronna belki stalowej
Obudowa trójstronna belki stalowej
Obudowa trójstronna belki stalowej

Produkty powiązane

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 12,5mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 15,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 20,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 10,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Przeczytaj również

Rigips projektuje, wytwarza oraz dostarcza innowacyjne rozwiązania i systemy, zapewniające wygodną, bezpieczną, zdrową i nowoczesną przestrzeń do życia, jednocześnie stawiając czoło wyzwaniom związanym ze zrównoważonym budownictwem, efektywnym wykorzystaniem zasobów i zmianami klimatu. Dążąc do...
Jesteś architektem lub wykonawcą? Szukasz specyfikacji technicznej dla konkretnego systemu Rigips? Teraz wygenerujesz specyfikacje automatycznie dla każdego sytemu. Nasze specyfikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej...
W Polsce buduje się coraz więcej wielofunkcyjnych budynków z bardzo dużymi salami kinowymi, koncertowymi oraz teatralnymi. Powstaje dużo obiektów handlowych i przemysłowych takich jak centra handlowe, supermarkety, hale i magazyny. Na inwestycjach tych często występują wysokie pomieszczenia z...

Obiekty referencyjne