specyfikacji-techniczne

Nowa funkcjonalność! Wygeneruj specyfikację dla dowolnego systemu Rigips

14.09.2020

Jesteś architektem lub wykonawcą? Szukasz specyfikacji technicznej dla konkretnego systemu Rigips?
Teraz wygenerujesz specyfikacje automatycznie dla każdego sytemu.


Nasze specyfikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Aby uzyskać specyfikacje techniczną wystarczy posiadać konto na rigips.pl oraz:

  1. Wejść w zakładkę SYSTEMY 
  2. Wybrać NUMER oraz WARIANT SYSTEMU
  3. Określić ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
  4. Pobrać specyfikację techniczną

Obiekty referencyjne