Płyty podłogowe

SYSTEMY PODLOGOWE
Podkłady    podłogowe    z    płyt    RIGIPS    Rigidur    przeznaczone    są    do wykonywania podłoży pod wszelkiego rodzaju materiały posadzko-we zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak również użytecznościpublicznej.  Elementy   jastrychowe   RIGIPS   Rigidur   składają   się   z   dwóch   płyt   gipsowo-włóknowych,  sklejonych  ze  sobą  fabrycznie  z  przesunięciem  tworzącym na wszystkich krawędziach felce o szerokości 5 cm. Dzięki    różnego    rodzaju    laminacji    (płytami    z    wełny    mineralnej    lub  ze  styropianu),  szybkości  układania  oraz  w  połączeniu  z  gładką,  płaską  powierzchnią  i  niewielkim  ciężarem  powierzchniowym,  suchy  jastrych RIGIPS Rigidur pozwala uzyskać podłoże spełniające najwyższe wymagania.

RIGIPS Rigidur E30M (2x10+10 wełna mineralna). Elementy jastrychowe Rigidur składają się z 2 płyt...

RIGIPS Rigidur E20 (2x10). Elementy jastrychowe Rigidur składają się z 2 płyt gipsowo-włóknowych...

RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5). Elementy jastrychowe Rigidur składają się z 2 płyt gipsowo-włóknowych...