3.37.023 AKU

Ściany działowe

Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową dźwię- koizolacyjną RIGIPS PRO Aku gr. 12,5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROCTM

Warianty systemu

Wybrany wariant:
Nazwa wariantu Konstrukcja z profili RIGIPS Grubość [mm] Masa [kg] Wysokość maksymalna [mm] Klasa odporności ogniowej [minuty] Izolacyjność akustyczna Rw [dB] Izolacyjność akustyczna RA1 [dB] Cena za m2 [pln]
Aku gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2 lub Aku Fire+ typ DF + gr. 1x12,5 mm AQUAROCTM CW/UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL 137,5 44 5000 nieokreślona *) 582) 552) 186.38
3.37.023 AKU_render.png
3.37.023 AKU_rys.png
Loading calculator...

Płyty

Masy