Filtrowanie

Wieszaki

QUICK-LOCK Wieszak antykorozyjny C3 z noniuszem do profili nośnych, część dolna.

QUICK-LOCK Wieszak antykorozyjny C5 z noniuszem do profili nośnych, część dolna.

Akcesoria montażowe metalowe do profili ULTRASTIL, RIGISTIL, QUICK-LOCK, ościeżnicowych UA do...

Wieszak z elementem rozprężnym o dł. L = 110 mm; g = 1,5 lub 2,0 mm

Wieszak regulowany do sufitów kasetonowych