Płyty standardowe

PŁYTY STANDARDOWE w technologii PRO 
Technologia PRO pozwala na wykonywanie spoin wzdłużnych bez zgrubień w miejscach łączeń, duże oszczędności mas oraz czasu.
Szybki i precyzyjny montaż umożliwiony dzięki nadrukowanej miarce wzdłuż krawędzi płyty. 
Niewielka głębokość krawędzi PRO.  Maksymalna wytrzymałość połączenia między płytami g-k dzięki optymalnemu umieszczeniu taśmy spoinowej (mniejsze ryzyko pęknięć).
 1-krotne szpachlowanie konstrukcyjne połączenia między płytami g-k z wykorzystaniem taśmy zbrojącej, ze względu na niezauważalny skurcz wiążącej i wysychającej masy (mała grubość masy szpachlowej). 
Ograniczenie zużycia masy szpachlowej potrzebnej do wykonania połączenia między płytami g-k, dające oszczędność na kosztach zakupu materiałów.
Krótszy czas potrzebny do uzyskania gotowej spoiny dzięki szybszemu wysychaniu cienkiej warstwy masy szpachlowej. 
Swoboda w montażu płyt g-k przy pomocy blachowkrętów (wkręty nawet 10 mm od krawędzi płyty). Łatwa kontrola płaszczyzn powstałych na połączeniu dwóch płyt g-k.

30 lat doświadczenia RIGIPS i wieloletnia współpraca z zaufanymi wykonawcami oraz zmiany...

Nowość

Płyta gipsowo-kartonowa typ A o czterech spłaszczonych krawędziach PRO. Technologia 4PRO™ to jedyne...

Hit

Płyta gipsowo-kartonowa typ A o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO grubości 9,5 mm. Płyta zapewnia...

Płyta gipsowo-kartonowa typ A gr. 12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO. Posiada dodatkowe...