Filtrowanie

Płyty do zabezpieczeń p.poż

PŁYTY OGNIOCHRONNE 
Odporność ogniowa jest bardzo ważnym i szerokim pojęciem związanym ze zdolnością elementu budynku do spełniania określonych wymagań podczas pożaru. Prawidłowo wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe skutecznie chronią nośność konstrukcji i przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia. 
Dla tych zróżnicowanych wymagań Rigips oferuje rozwiązania systemowe z użyciem ognioochronnych płyt  charakteryzujących się podwyzszoną odpornościa na działanie ognia oraz wysokich temperatur. Systemy zbudowane z płyt ognioochronnych RIGIPS odznaczają się wysoką  izolacyjnością i szczelnościa ogniową.

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 20,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 15,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 25,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 30,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 10,0mm ognioochronna do zabezpieczeń...

Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit o grubości 12,5mm ognioochronna do zabezpieczeń...