Opis obiektu:

Gdyńskie Centrum Filmowe, to nowe miejsce spotkań w centrum Gdyni, otwarte we wrześniu 2015 roku. W Centrum mieści się mi.in. Kino Studyjne, Gdyńska Szkoła Filmowa, Galeria GCF.

Wyzwania:

Spełnienie wymagań akustycznych w zakresie kształtowania komfortu akustycznego pomieszczeń użyteczności publicznej oraz zapewnienie komfortowego i wygodnego dostępu do instalacji teletechnicznych a także zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz p.poż i zabezpieczenie przewodów i tras kablowych.

Rozwiązania:

W piwnicach zastosowano obudowy tras kablowych w klasach 30, 60 i 120 zapewniając dostawy energii elektrycznych do czynnych systemów zabezpieczenia bezpieczeństwa w trakcie pożaru. Na kondygnacjach naziemnych sufity wykonano z płyt akustycznych GYPTONE Quatro  które kształtują odpowiedni komfort akustyczny. Dodatkowo, ze względu na ilość instalacji teletechnicznych, w sufitach wykorzystano oryginalne klapy rewizyjne GYPTONE.

Dane obiektu
Rok zakończenia inwestycji 2015
Miasto Gdynia
Pobierz PDF Obiektu

Kontakt do Doradcy

Radosław Augustyniak
Obiekty referencyjne