Opis obiektu:

Stuletni, zabytkowy budynek Fabryki Mechanizmów Samochodowych „Polmo" S.A., wchodzący kiedyś w skład przedwojennego motoimperium rodziny Stoewerów, a następnie zakładów, w których produkowano między innymi słynne Junaki, został przekształcony w obiekt biurowo-usługowy. Inwestor, znany szczeciński deweloper Modehpolmo, postawił sobie za cel  całkowitą rewitalizację dawnych zakładów produkcyjnych, z zachowaniem chronionego konserwatorsko układu brył. 
 

Wyzwania:

Ze względu na historyczny charakter budynku, wytyczne konserwatora zabytków oraz wymagania akustyczne i ogniowe wynikające z przepisów prawa, przed projektantem - firmą A4 oraz doradcami projektowymi RIGIPS stanęło trudne zadanie połączenia starej substancji budowlanej z nowymi wymaganiami.

Rozwiązania:

Aby zachować historyczny charakter budynku w istniejących stropach drewnianych postanowiono pozostawić widoczne drewniane belki stropowe. W celu zabezpieczenia stropu do klasy odporności ogniowej REI 60, zastosowano od góry system RIGIPS 7.05.00 - płyty RIGIDUR E30 M wraz z podsypką Leca, natomiast od dołu okładzinę sufitową w systemie RIGIPS 4.05.17.

Konstrukcję wewnętrzną budynku stanowiły żeliwne słupy podtrzymujące stropy. Nowy układ wewnętrzy ścian został wykonany w systemach ściennych 3.40.06 i 3.41.01, tak aby zapewnić odpowiedni komfort akustyczny oraz spełnienie wymagań ogniowych. 

Ostatnia kondygnacja w budynku została przebudowana w okresie lat 70, tak że pokrycie stanowiły płyty korytkowe. Inwestor prosił o pozostawienie konstrukcji i płyt widocznych, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich wymagań akustycznych. Firma RIGIPS w tym zakresie spełniła oczekiwania za pomocą tynku akustycznego Scherff, który został naniesiony na płyty korytkowe sufitowe. Dzięki temu kształt płyty pozostał bez zmian a uzyskano efekt komfortu akustycznego.

Ze względu na instalacje teletechniczne oraz wymogi dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku, zastosowano szachty instalacyjne w systemie 3.50.21 wraz z klapami ogniowymi w systemie 6.46.00. W celu zabezpieczenia elementów stalowych w ścianach, stropach oraz słupach zastosowano system 6.10.00 oparty na płycie RIDURIT, zapewniający zabezpieczenie konstrukcji stalowej budynku do klasy R 120.  

Dane obiektu
Rok zakończenia inwestycji 2014
Miasto Szczecin
Inwestor Modehpolmo
Architekt A4
Generalny Wykonawca Modehpolmo
Wykonawca Suchej Zabudowy Olbud Szczecin
Pobierz PDF Obiektu
Obiekty referencyjne