Dźwiękochłonność

Pochłanianie dźwięku to inaczej zdolność do redukcji energii dźwiękowej fal, które docierają do danej powierzchni. Odnosi się to do redukcji hałasu wewnątrz danego pomieszczenia poprzez eliminację fal odbitych. Skutkiem zbyt dużej ilości i energii odbitych fal akustycznych jest hałas pogłosowy. Prowadzi on do podniesienia tła akustycznego (ogólnego poziomu hałasu) oraz do zakłóceń w przekazie dźwiękowym.

Parametrem opisującym każde pomieszczenie pod względem dźwiękochłonności jest czas pogłosu. To czas wyrażony w sekundach, po jakim natężenie dźwięku maleje o 60 dB. Czas pogłosu jest zależny od wielkości pomieszczenia, kształtu i własności dźwiękochłonnych materiałów użytych w danym pomieszczeniu. Własności dźwiękochłonne materiału charakteryzuje wskaźnik pochłaniania dźwięku, którego wartość zawiera się od 0 do 1. Wygodnym sposobem opisu własności dźwiękochłonnych materiału jest też podawanie klasy pochłaniania dźwięku, zgodnie z normą PN-EN ISO 11654.

Na ten moment nie ma określonych wymagań prawnych dotyczących wartości czasu pogłosu dla poszczególnych rodzajów budynków i pomieszczeń. Powstająca norma PN-B-02151-4 będzie w przyszłości określać maksymalny czas pogłosu dla wielu rodzajów pomieszczeń, w tym pomieszczeń w budynkach biurowych.

 

Wykorzystując najlepszą wiedzę budowlaną należy tak projektować i wykonywać wnętrza, aby zapewnić optymalny czas pogłosu, zwykle zawierający się pomiędzy wartością 0,4 a 1,0 sekundy. Dla typowych małych pokoi biurowych, przeznaczonych do pracy jednej lub 2 osób, zwykle nie stanowi to problemu. W przypadku dużych sal, przeznaczonych do pracy lub spotkań wielu osób, oznacza to konieczność stosowania materiałów o wysokich wskaźnikach pochłaniania dźwięku w odpowiedniej ilości. Zwykle umieszcza się je na suficie i w razie potrzeby również na ścianach pomieszczeń.

Materiały oferowane przez RIGIPS posiadają szerokie możliwości  właściwości dźwiękochłonnych oraz umożliwiają uzyskanie optymalnych czasów pogłosu dla każdego rodzaju pomieszczeń. Wysokimi wskaźnikami pochłaniania dźwięku charakteryzują się perforowane płyty gipsowo-kartonowe, które idealnie łączą funkcję dźwiękochłonną z estetyczną.

Szczególnie godne polecenia są:

  • sufity podwieszane kasetonowe GYPTONE (Activ’Air®) system 4.07.50 o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw do 0,85
  • sufity podwieszane monolityczne RIGITON system 4.07.21 o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw do 0,90
  • sufity podwieszane monolityczne GYPTONE BIG (Activ’Air®) system 4.07.20 o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw do 0,70
  • perforowane okładziny ścienne RIGITON i GYPTONE BIG (Activ’Air®) system 3.25.00 i 3.26.00 o wskaźniku pochłaniania αw do 0,80