Polski Rynek Mieszkaniowy

Spotkanie branży budownictwa mieszkaniowego

05.12.2012

W dniu 28 listopada br. odbyła się w Warszawie Konferencja „Polski Rynek Mieszkaniowy" zorganizowana przez wydawnictwo Nowy Adres S.A. Głównymi uczestnikami tej dorocznej imprezy byli deweloperzy, firmy wykonawcze i przedstawiciele branży finansowej - łącznie ponad 200 przedstawicieli najbardziej liczących się firm na rynku. Jednym z głównych sponsorów spotkania była marka Rigips.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Tematem wiodącym konferencji stała się ocena obserwowanych trendów sektora mieszkaniowego oraz jego perspektywy, a także możliwości poprawy obecnej sytuacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się panele dyskusyjne podsumowujące główne części konferencji. Udział w nich wzięli zarówno przedstawiciele nauki, jak również praktycy, zarządzający największymi firmami deweloperskimi w Polsce.

Jeden z wykładów poświęcony był optymalizacji kosztów inwestycji. Poprowadził go Piotr Dąbkowski – kierownik rynku mieszkaniowego Rigips. Omówione studium przypadku dotyczyło rzeczywistej inwestycji budownictwa wielorodzinnego. Analiza nakładów materiałowych i kosztów robocizny wykazała możliwość optymalizacji w zakresie zyskowności takiego przedsięwzięcia. Optymalizacja ta polegała na umiejętnym dobraniu rozwiązań w zakresie ścian działowych, wewnątrzlokalowych. Potwierdzono, że zamiana technologii tradycyjnej na technologię ścian masywnych Rigiroc™ pozwala zwiększyć powierzchnię użytkową mieszkania, a tym samym wielkość produkcji sprzedanej w przeliczeniu na jedno mieszkanie.

Szczegółowych informacji na temat tego zagadnienia udzielano podczas konferencji także przy stoisku Saint-Gobain Habitat, gdzie oprócz technologii Rigiroc™ prezentowana była również szeroka oferta firmy w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
 

Polski Rynek Mieszkaniowy
Polski Rynek Mieszkaniowy
Polski rynek mieszkaniowy

Obiekty referencyjne