rigips_raport_csr_2020

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

09.11.2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju dotyczącego Fabryki Rigips-Stawiany. Publikacja dokumentuje nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i podsumowuje główne obszary, które są kluczowe w podejściu do odpowiedzialnego biznesu.

W trudnych, niepewnych i dynamicznie zmieniających się realiach dzisiejszego świata potrzebujemy stabilnych punktów odniesienia. Takimi punktami są nasze „Cele Zrównoważonego Rozwoju”, które w jasny sposób definiują strategię Rigips. Od 2017 roku dzielimy się z Państwem wynikami naszej działalności, poprzez coroczną publikację raportu. Chcemy mieć pewność, że nasi interesariusze otrzymują jasne i rzeczowe informacje na nasz temat. Działając w ten sposób, chcemy pokazać, że transparentność we wszystkich obszarach biznesu jest dla nas bardzo ważna.

Działania dotyczące zrównoważonego rozwoju Rigips, wpisują się w realizację celu nadrzędnego Grupy Saint-Gobain, którym jest „Making the world a better home”. Stanowi on sedno naszych zobowiązań i dotyczy wszystkich obszarów: bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zrównoważonego transportu, odpowiedzialnych zakupów, rozwoju pracowników, wysokiej jakości produktów. Wspólnie z naszymi klientami, partnerami i wszystkimi interesariuszami określamy kierunek naszych działań zmierzających do urzeczywistnienia aspiracji zapewnienia wszystkim ludziom na świecie lepszego życia.

Ubiegły rok pozostanie wyjątkowy pod wieloma względami, ale szczególnie istotny wpływ na naszą działalność, tak jak i pozostałych firm w Polsce i na świecie, wywarł wybuch pandemii COVID-19. W tym trudnym okresie wartości Grupy Saint-Gobain pokazały swoje znaczenie i moc. Niemal codziennie musieliśmy podejmować niezwykle trudne decyzje, działając pod presją czasu, ale w przypadku każdej z nich pełen szacunku dialog społeczny umożliwiał nam wybór właściwego kierunku.

W roku 2020 zapoczątkowaliśmy również wewnętrzną transformację naszej organizacji polegającą na umocnieniu marek Rigips, Isover i Weber poprzez połączenie procesów sprzedażowo- marketingowych oraz operacyjnych. Wynika to z faktu, że jako firma ciągle się zmieniamy, aby sprostać wymaganiom rynku i klientów. To razem z naszymi klientami i dla nich projektujemy, wytwarzamy i dystrybuujemy materiały i rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na życie wszystkich ludzi i zapewniają im dobre samopoczucie, jakość życia i efektywność, jednocześnie troszcząc się o naszą planetę.

Przed nami jest jeszcze wiele wyzwań, ale wierzę, że mając tak zaangażowanych pracowników, wszystkie założone cele zostaną zrealizowane.

Zapraszam do lektury raportu, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Michał Zakrzewski

Dyrektor Operacyjny Rigips,

Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

Przeczytaj również

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury kolejnego Raportu zrównoważonego rozwoju dotyczącego Fabryki Rigips-Stawiany. W raporcie podsumowaliśmy naszą działalność za rok 2019. Podobnie jak w latach ubiegłych skupiliśmy się na aspektach naszej działalności, które bezpośrednio wynikają z polityki...
SPRAWDŹ NASZ AKTUALNY RAPORT RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT
Przedstawiamy trzeci już Raport Zrównoważonego Rozwoju Fabryki RIGIPS – Stawiany, w którym prezentujemy nasze podejście do odpowiedzialności społecznej. Raport zawiera informacje dotyczące działalności RIGIPS związanej z bezpieczeństwem, ochroną środowiska, rozwojem pracowników oraz zaangażowaniem...

Obiekty referencyjne