Licencja ogniowa

LICENCJA RIGIPS FIRE+

12.11.2019

W przypadku realizacji niektórych systemów biernej ochrony ppoż. przy użyciu płyt gipsowo-włóknowych Glasroc F (Ridurit), jak:

- ogniochronne zabezpieczenie słupów i belek stalowych,

- ogniochronne zabezpieczenie elementów konstrukcji żelbetowych,

- ogniochronne zabezpieczenie tras kablowych,

- ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych, wzmacnianych matami i taśmami z włókien węglowych,

wymagane jest odbycie przeszkolenia z udziałem Instruktora RIGIPS, w zakresie zasad i technik montażu wymienionych systemów RIGIPS, i uzyskanie odpowiedniej Licencji RIGIPS Fire+.

Licencja ta jest konieczna i niezbędna do  odbioru robót w tym systemie.

Każda licencja jest imienna, posiada swój unikalny numer oraz datę ważności.

 


Obiekty referencyjne