covid19

Informacja dotycząca COVID-19

20.03.2020

W Grupie Saint-Gobain zdrowie naszych pracowników i klientów jest najwyższym priorytetem. Wdrożyliśmy działania ochronne, aby spełnić oczekiwania naszych klientów i partnerów, ściśle przestrzegając lokalnych i krajowych przepisów i dyrektyw. Grupa Saint-Gobain podejmuje wysiłek, aby być przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym, które chroni zdrowie wszystkich osób i ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa.

W obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 Grupa Saint-Gobain zorganizowała się na całym świecie. Od kilku tygodni ograniczamy podróże do i z obszarów najbardziej dotkniętych pandemią. Nasze działania wzmacniane są w miarę rozwoju sytuacji w skali globalnej. W krajach, w których mamy siedziby, przygotowano plany ciągłości działania dla wszystkich najistotniejszych z punktu widzenia operacyjnego zakładów, które tego wymagają.

Zalecono pracę zdalną i utworzono oddzielne zespoły robocze, które nie mają ze sobą kontaktu.

Zespoły w Saint-Gobain na całym świecie mobilizują się w celu ochrony zdrowia naszych pracowników, klientów i partnerów. Zapewniają one, najlepiej jak mogą, ciągłość naszej działalności biznesowej, zarówno w branży budowlanej, jak i przemysłowej, w tak różnych sektorach, jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, zdrowotny, obronny, bezpieczeństwa, a nawet przemysł spożywczy.

Obiekty referencyjne

Business Garden
Warszawa
Biurowce