BIM czyli efektywne wsparcie procesu budowlanego

BIM czyli efektywne wsparcie procesu budowlanego

09.01.2018

BIM (Building Information Modeling) to technologia, metoda i narzędzie do efektywnej współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. BIM jest również cyfrową reprezentacją fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonywana. Model BIM służy jako wspólne źródło wiedzy o budynku, zawiera informacje na temat obiektu, tworząc solidną podstawę do podejmowania wszystkich decyzji związanych z inwestycją.

 

Korzyści wynikające z BIM

Inwestycje budowlane prowadzone w metodyce BIM są efektywniejsze, bardziej funkcjonalne i kończone bez przekraczania budżetów i harmonogramów. Projektowanie przy pomocy narzędzi BIM umożliwia używanie zdefiniowanych komponentów z wieloma parametrami (np. bibliotek) oraz możliwość samodzielnego przypisania parametrów.

Celem BIM jest uczynienie procesu projektowania dokładniejszym i bardziej opłacalnym. Pracując w technologii BIM, można uzyskać wiele korzyści, takich jak: sprawna komunikacja online z innymi branżami, zautomatyzowane sporządzanie zestawienia materiałów, kosztorysowanie, ustawianie automatycznych raportów itp. BIM pozwala podnieść standardy pracy wszystkich uczestników procesu budowlanego. BIM integruje informacje tworzone w procesie inwestycyjnym jako całość, eliminuje konieczność przekształceń, pozwalając nie tylko wychwycić błędy i kolizje, ale też znacznie ograniczyć możliwość ich powstania. Ułatwia koordynację międzybranżową, a także umożliwia optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych. Jeśli jakaś zmiana została wprowadzona w projekcie, to każdy uczestnik procesu projektowania zostanie o tym poinformowany.

Wśród krajów UE we wdrażaniu technologii BIM najbardziej zaawansowana jest Wielka Brytania. W Polsce technologia BIM sprawnie się rozwija i wkracza do życia zawodowego architektów i projektantów. Dzięki BIM dostawcy oferują efektywne wsparcie na placu budowy.

 

RIGIPS aktywnie promuje BIM

RIGIPS widzi w BIM okazję do wspierania profesjonalistów z branży budowlanej poprzez całościowe i kompleksowe podejście w całym procesie inwestycyjno-budowlanym. Aktywnie promujemy BIM, ponieważ umożliwia wszystkim kluczowym grupom docelowym sprawny i efektywny dobór parametrów i systemów. RIGIPS podąża za nowoczesnymi trendami i wychodzi naprzeciw potrzebom architektów, np. udostępniając bibliotekę RIGIPS w technologii projektowania BIM.

W 2013 roku jako pierwsi w branży suchej zabudowy sparametryzowaliśmy nasze produkty i systemy w celu udostępnienia informacji dla osób pracujących w BIM. Dzisiaj posiadamy biblioteki obiektów BIM dla programów Revit oraz ArchiCAD. W związku z tym, że dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania i najnowocześniejsze narzędzia, w 2016 roku przekazaliśmy licencje Revit dla pracowni projektowych pracujących lub zaczynających przygodę z BIM, co wsparł m.in. SARP oraz Autodesk. Dodatkowo jako jedyni oferujemy nakładkę systemową na program Revit.

Aktywnie promujemy BIM, ponieważ umożliwia wszystkim kluczowym grupom docelowym (inwestor, architekt, deweloper, wykonawca) sprawny i efektywny dobór parametrów i systemów podczas procesu projektowania, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego. Naszym klientom zapewniamy najwyższy poziom wsparcia w projektowaniu oraz pomoc techniczną.

Obiekty referencyjne