Filtrowanie

G: [mm]
M: [kg/m2]
H: [mm]
EI: [minuty]

Okładziny ścienne

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe są niezastąpionym materiałem przy pracach wykończeniowych w budownictwie. Przy ich zastosowaniu wykonuje się m. in. ściany działowe, okładziny ścienne, zabudowy poddaszasufity podwieszane.

Płyty g-k RIGIPS mogą posłużyć m. in. jako materiał do wykonania okładzin ściennych. 

Okładziny ścienne z płyt gk – zalety:

- mały ciężar zabudowy (w tym także mała grubość ścian),
- walory estetyczne wykończenia,
- bezpieczeństwo użytkowania (gips jest materiałem ogniochronnym),
- wyeliminowanie procesów "mokrych", co w praktyce pozwala na prowadzenie prac w dowolnym momencie realizacji inwestycji,
- prostota i szybkość montażu - wykończone pomieszczenia można niemal natychmiast użytkować,
- optymalna wilgotność powietrza w użytkowanym pomieszczeniu (gips jest tzw. naturalnym regulatorem wilgotności powietrza),
- możliwość znacznej poprawy izolacyjności akustycznej całej przegrody, 
- możliwość ukrycia wszelkich instalacji wewnętrznych w konstrukcji okładziny,
- stosunkowo mała grubość zabudowy.

Okładziny ścienne – rodzaje:

Okładziny ścienne wykonane w systemach suchej zabudowy wnętrz ze względu na zasadnicze różnice technologiczne możemy podzielić na trzy zasadnicze podgrupy:

- okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na klej gipsowy, nazywane suchym tynkiem,
- okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane do ścian za pomocą konstrukcji nośnej w postaci profili stalowych,
- okładziny ścienne wolnostojące mocowane do specjalnej konstrukcji zupełnie nie związanej z podłożem zasadniczym, tzw. przedścianki.