Wybrany wariant systemu

sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-24
4.15.40

Sufity podwieszane

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 (sufit pod sufitem)
Nazwa wariantu Kombinacje systemów Minimalna grubość zabudowy [mm] Minimalna masa zabudowy [kg/m2] Klasa odporności ogniowej [minuty] Izolacyjność akustyczna Rw [dB] Izolacyjność akustyczna RA1 [dB] Dodatkowe obciążenie klasy reakcji na ogień A1 lub A2 [kg/m2] Wypełnienie wełną mineralną Rodzaje wkrętu mocującego sufit do sufitu Cena za m2 [pln]
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-24 4.10.13
+ 4.07.50
380
mm
24.50 EI 152) ***)
REI 153) ***)
- *) - *) 5
kg/m³
niewymagane min. ø 5,5x25 mm 136.13
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.70 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO na konstrukcji T-24 4.10.13
+ 4.07.70
380
mm
22.50
kg/m²
EI 152) ***)
REI 153) ***)
- *) - *) 7.50
kg/m³
niewymagane min. ø 5,5x25 mm 99.13
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.15 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-24 4.10.15
+ 4.07.50
390
mm
34.50 EI 304) ***)
REI 305) ***)
491) *) 471) *) 6
kg/m³
niewymagane min. ø 5,5x35 mm 150.75
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.15 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.70 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO na konstrukcji T-24 4.10.15
+ 4.07.70
390
mm
32.50
kg/m²
EI 304) ***)
REI 305) ***)
- *) - *) 8.50
kg/m³
niewymagane min. ø 5,5x35 mm 113.75
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.17 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-24 4.10.17
+ 4.07.50
395
mm
38.50 EI 606)***)
REI 608) ***)
491) *) 471) *) 6
kg/m³
niewymagane min. ø 5,5x50 mm 164.67
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.17 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.70 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO na konstrukcji T-24 4.10.17
+ 4.07.70
395
mm
36.50
kg/m²
EI 606)***)
REI 608) ***)
- *) - *) 8.50
kg/m³
niewymagane min. ø 5,5x50 mm 127.67
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.19 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-24 4.10.19
+ 4.07.50
405.00 44.50 EI 607)***)
REI 605) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 168.31
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.19 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.70 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO na konstrukcji T-24 4.10.19
+ 4.07.70
405.00 42.50 EI 607)***)
REI 605) ***)
- *) - *) 8.50 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 131.31
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.25 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-24 4.10.25
+ 4.07.50
420.00 59.50 EI 1209) ***)
REI 12010) ***)
491) *) 471) *) niewymagane min. ø 6,3x75 mm 193.44
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.25 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.70 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO na konstrukcji T-24 4.10.25
+ 4.07.70
420.00 57.50 EI 1209) ***)
REI 12010) ***)
- *) - *) 2.50 niewymagane min. ø 6,3x75 mm 182.7
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-24 na konstrukcji T-24 4.10.13
+ 4.07.50
380.00 24.50 EI 152) ***)
REI 153) ***)
- *) - *) 5.00 niewymagane min. ø 5,5x25 mm 136.13
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.15 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-24 na konstrukcji T-24 4.10.15
+ 4.07.50
390.00 34.50 EI 304) ***)
REI 305) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x35 mm 150.75
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.17 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-24 na konstrukcji T-24 4.10.17
+ 4.07.50
395.00 38.50 EI 606)***)
REI 608) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 164.67
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.19 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-24 na konstrukcji T-24 4.10.19
+ 4.07.50
405.00 44.50 EI 607)***)
REI 605) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 168.31
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.25 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-24 na konstrukcji T-24 4.10.25
+ 4.07.50
420.00 59.50 EI 1209) ***)
REI 12010) ***)
491) *) 471) *) niewymagane min. ø 6,3x75 mm 206.03
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią D2 na konstrukcji T-24 4.10.13
+ 4.07.50
380.00 24.50 EI 152) ***)
REI 153) ***)
- *) - *) 5.00 niewymagane min. ø 5,5x25 mm 136.13
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.15 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią D2 na konstrukcji T-24 4.10.15
+ 4.07.50
390.00 34.50 EI 304) ***)
REI 305) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x35 mm 150.75
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.17 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią D2 na konstrukcji T-24 4.10.17
+ 4.07.50
395.00 38.50 EI 606)***)
REI 608) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 164.67
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.19 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią D2 na konstrukcji T-24 4.10.19
+ 4.07.50
405.00 44.50 EI 607)***)
REI 605) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 168.31
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.25 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią D2 na konstrukcji T-24 4.10.25
+ 4.07.50
420.00 59.50 EI 1209) ***)
REI 12010) ***)
491) *) 471) *) niewymagane min. ø 6,3x75 mm 206.65
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-15 4.10.13
+ 4.07.50
380.00 24.50 EI 152) ***)
REI 153) ***)
- *) - *) 5.00 niewymagane min. ø 5,5x25 mm 130.39
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.15 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-15 4.10.15
+ 4.07.50
390.00 34.50 EI 304) ***)
REI 305) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x35 mm 145.52
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.17 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-15 4.10.17
+ 4.07.50
395.00 38.50 EI 606)***)
REI 608) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 165.65
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.19 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-15 4.10.19
+ 4.07.50
405.00 44.50 EI 607)***)
REI 605) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 168.86
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.25 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią A na konstrukcji T-15 4.10.25
+ 4.07.50
420.00 59.50 EI 1209) ***)
REI 12010) ***)
491) *) 471) *) niewymagane min. ø 6,3x75 mm 197.5
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.13 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-15 na konstrukcji T-15 4.10.13
+ 4.07.50
380.00 24.50 EI 152) ***)
REI 153) ***)
- *) - *) 5.00 niewymagane min. ø 5,5x25 mm 126.98
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.15 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-15 na konstrukcji T-15 4.10.15
+ 4.07.50
390.00 34.50 EI 304) ***)
REI 305) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x35 mm 141.6
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.17 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-15 na konstrukcji T-15 4.10.17
+ 4.07.50
395.00 38.50 EI 606)***)
REI 608) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 155.52
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.19 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-15 na konstrukcji T-15 4.10.19
+ 4.07.50
405.00 44.50 EI 607)***)
REI 605) ***)
491) *) 471) *) 6.00 niewymagane min. ø 5,5x50 mm 159.15
sufit ogniochronny RIGIPS 4.10.25 + sufit kasetonowy dźwiękochłonny RIGIPS 4.07.50 z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE z krawędzią E-15 na konstrukcji T-15 4.10.25
+ 4.07.50
420.00 59.50 EI 1209) ***)
REI 12010) ***)
491) *) 471) *) niewymagane min. ø 6,3x75 mm 197.5
4.15.40_render.png
4.15.40_rys.png
Klasa odporności ogniowej [minuty]
EI 152) ***)
REI 153) ***)
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]
- *)
Loading calculator...
Brak dokumentów w tej kategorii