3.37.022

Ściany działowe

Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROCsup>TM

Warianty systemu

Wybrany wariant:
Nazwa wariantu Konstrukcja z profili RIGIPS Grubość [mm] Masa [kg] Wysokość maksymalna [mm] Klasa odporności ogniowej [minuty] Izolacyjność akustyczna Rw [dB] Izolacyjność akustyczna RA1 [dB] Cena za m2 [pln]
gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2+ gr. 1x12,5 mm AQUAROCTM CW/UW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL 112,5 40 4500 nieokreślona *) 511) 481) 163.56
3.37.022_render.png
3.37.022_rys.png
Loading calculator...

Płyty

Masy