02 paź 2018

Inwestycja REPTY 16.000 m² płyty HABITO™

Rozmowa z Piotrem Tokarzem - kierownikiem kontraktu WARBUD SA i Marcinem Papiernik - kierownikiem robót WARBUD SA

System zabudowy RIGIPS HABITO™ ułatwi rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY

Warbud SA realizuje plan rozbudowy szpitala SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach. Wykonawca zdecydował się na wykorzystanie systemu suchej i szybkiej zabudowy RIGIPS HABITO™, a decyzję przypieczętowała wyjątkowa trwałość i wytrzymałość płyt na uszkodzenia i zniszczenia. Produkt ten został również wybrany ze względu na parametry izolacyjności akustycznej. Dodatkowym atutem jest możliwość montażu np. półek, karniszy, telewizorów, bez potrzeby stosowania wierteł lub narzędzi specjalistycznych.

Jaka jest skala inwestycji?

Projekt obejmuje realizację nowego budynku dla 170 łóżek szpitalnych, sal gimnastycznych dla pacjentów, szatni dla personelu medycznego, sal konferencyjnych oraz zaplecza. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Park w Reptach i Dolina Dramy".

Dodatkowo w ramach tej inwestycji, zostanie wybudowany łącznik pomiędzy pawilonem H a nowo projektowanym obiektem oraz nadbudowa jednej kondygnacji nad częścią pawilonu H.

Realizowany budynek został zaprojektowany (od strony południowej) w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu H. Na bryłę obiektu składa się budynek 6-kondygnacyjny (jedna kondygnacja częściowo zagłębiona w terenie) oraz 3-kondygnacyjny łącznik.

Na jakim etapie są obecnie prace?

Można powiedzieć, że inwestycja jest w końcowej fazie robót wykończeniowych. Zakończono elewacje, instalacje wewnętrzne, sieci zewnętrzne. W trakcie wykonywania są drogi oraz urządzanie terenu. Wewnątrz kończymy układanie wykładzin podłogowych oraz ściennych. Wykonane ściany działowe z dwustronnym poszyciem płyt (przy użyciu płyt RIGIPS HABITO™) są już jednokrotnie pomalowane, trwa montaż grzejników i wyposażenia łazienek. Do końca roku 2018 planujemy zrealizować wszystkie roboty oraz wyposażyć budynek w sprzęt medyczny będący w naszym zakresie.

Wymagające otoczenie placu budowy

Prowadzenie prac na terenie zabytkowego parku jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Należy maksymalnie ograniczyć ingerencję prowadzonej budowy w istniejącą zieleń oraz zapewnić spokój żyjącym tam zwierzętom. Dodatkowo, wszelkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa, podkreśla Piotr Tokarz, kierownik kontraktu.

Teren, na którym usytuowana jest inwestycja, znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego będącego pod ochroną konserwatorską. Zespół w Reptach to największe na Górnym Śląsku skupisko drzew pomnikowych. Około ⅔ całego lasu to drzewostany, które przekroczyły 100 lat. Przeważają tam buki, ale występują również kasztanowce zwyczajne, olsza czarna, lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, modrzew polski i drzewa pochodzenia egzotycznego (głównie północnoamerykańskiego). Rośnie tam również 13 rodzajów paproci, w tym 7 chronionych! Obszar przeznaczony pod rozbudowę szpitala znajduje się w południowej części działki zajmowanej przez budynki istniejącego szpitala. Bezpośrednie sąsiedztwo budynków szpitalnych, od strony południowej porośnięte jest zielenią wysoką i niską, w przeważającej części o charakterze komponowanym.

Wybór technologii

W obiektach użyteczności publicznej, a szczególnie w budynkach szpitalnych, ważnym elementem realizacji inwestycji jest wybórtechnologii wykonania ścian wewnętrznych. Zabudowa powinna być wytrzymała, zarówno pod względem eksploatacyjnym, jak i użytkowym. Powinna także umożliwić jak najmniej inwazyjne wykonanie wszystkich instalacji (elektrycznych, teletechnicznych, wodnokanalizacyjnych, gazów medycznych). Obiekty szpitalne charakteryzują się dużym nasyceniem tych instalacji, co w przypadku ścian wykonywanych w technologii np. murowej prowadzi do znacznego osłabienia konstrukcji, poprzez liczne bruzdowania. W tej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór ściany z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych, który dodatkowo uwzględnia możliwość montażu mebli, wyposażenia sanitarnego oraz paneli medycznych na ścianach bez dodatkowych nawierceń.

Rigips HABITO™?

Ściany z płyt RIGIPS HABITO™ są najlepszą alternatywą w stosunku do ścian w technologii murowanej, z płyt drewnopochodnych oraz gipsowo-włóknowych. Polecane są one szczególnie do wznoszenia elementów budowlanych o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na uderzenia. Rigips HABITO™ jest płytą gipsowo-kartonową ze wzmacnianym rdzeniem, z możliwym dodatkiem niewielkich ciętych włókien szklanych. Z uwagi na walory eksploatacyjne i użytkowe, ściany z płyt RIGIPS HABITO™ mogą być stosowane w obiektach służby zdrowia, tam gdzie ściany narażone są na dodatkowe uszkodzenia i zniszczenia.

Wybór poszycia płytami gipsowo-kartonowymi typu A lub H2 sprawia, iż wykonawca musi zastosować szereg wzmocnień, które zapewnią konstrukcyjną możliwość zawieszenia sprzętu. Płyty HABITO™, z nośnością 15 kg na jeden wkręt, znacznie ułatwiają montaże, jednocześnie ograniczając liczbę wykonywanych wzmocnień, podsumowuje Marcin Papiernik.

W ramach projektu, producent systemupłyt Rigips HABITO™ udzielił nam fachowego wsparcia. Technolodzy RIGIPS podzielili się wiedzą w zakresie montażu twardych płyt, dobierając m.in.: odpowiednie wkręty oraz sposób ich zastosowania.

Dziękuję za rozmowę

Dowiedz się więcej o RIGIPS HABITO™

Nowy pawilon Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach.
Wizualizacja udostępniona za zgodą Warbud SA.

 

Rigips dla Ciebie