21 kwi 2015

Systemowe łączenie płyt od Rigips

Oferta mas szpachlowych Rigips poszerzona została o masę konstrukcyjną Rigips Start+ oraz masę wykończeniową Rigips Finisz+. Produkty te służą do systemowego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, używanych w technologii suchej zabudowy wnętrz.

Rigips Start+ to konstrukcyjna masa szpachlowa do wstępnego szpachlowania połączeń wszystkich typów płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Nadaje się także do naroży i miejsc mocowań. Spełnia wymagania normy EN 13963 typ 1B (masa szpachlowa, wiążąca).

Kolejna nowość, Rigips Finisz+ to gipsowa masa wykończeniowa typu 2B (masa wykończeniowa, wiążąca). Służy do finalnego wygładzenia połączeń płyt gipsowo-kartonowych.

Produkty te, obok flagowego i najmocniejszego Rigips VARIO, są propozycją marki Rigips dla inwestorów poszukujących ekonomicznego rozwiązania do standardowych zastosowań w suchej zabudowie wnętrz, szczególnie do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.

„Śledzimy trendy rynkowe, słuchamy wykonawców i badamy rozwiązania konkurencyjne. Na tej podstawie powstała nowa propozycja systemu, ale również zaktualizowana została koncepcja trzech zamiennych sposobów wykańczania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych” – wyjaśnia Piotr Dąbkowski, Menedżer Rynku Mieszkaniowego RIGIPS.

Jak uzyskać najwyższą jakość wykończenia powierzchni?

Najwyższą jakość i pewność wykończenia płyt g-k zapewnia rozwiązanie, w którym do konstrukcyjnego szpachlowania wstępnego stosujemy masę Rigips VARIO z taśmą fizelinową, a jako masę wykończeniową - masę gotową Rigips ProFin MIX.

W celu zapewnienia wysokiej wydajności i uniwersalności przy wykonywaniu spoinowania płyt g-k, jako warstwę konstrukcyjną z taśmą papierową oraz warstwę finiszową należy zastosować masę Rigips Premium Light.

Rigips Start+ (wraz z taśmą fizelinową) i Rigips Finisz+ to system mas inwestycyjnych, które z uwagi na swoją wydajność doskonale sprawdzą się przy realizacji dużych i średnich projektów budowlanych.

Rigips dla Ciebie