Polityka Komunikacji z Lokalnymi Społecznościami 2017

Dostępny również w formacie PDF

JESTEŚMY ŚWIADOMI, ŻE PROWADZONY PRZEZ NAS BIZNES MA SWÓJ WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO.

Zarząd Saint – Gobain Construction Products Polska Oddział w Szarbkowie zobowiązuje się do:

  • Określenia potencjalnych interes ariuszy, włączając w to społeczności lokalne, organy administracji samorządowej itp.
  • Informowania zainteresowanych stron o podejmowanych działaniach na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz wyniku energetycznego;
  • Dążenia do zapewnienia transparentności swoich działań, poprzez publikowanie informacji na stronie internetowej oraz do ciągłego doskonalenia w tym zakresie;
  • Prowadzenia dialogu społecznego celem przedstawienia zakresu naszej działalności, naszych wartości i celów oraz omówienie bieżącej sytuacji zakładu, pilnych potrzeb regionu oraz zebrania uwag.

W naszej współpracy z interesariuszami kierujemy się przede wszystkim zasadą lojalności, rozumianą jako uczciwość w relacjach ze społeczeństwem i partnerami zewnętrznymi. Bieżące informacje zamieszczamy na naszej stronie internetowej, która pozwala również na zgłaszanie skarg i wniosków związanych z naszą działalnością.