Nasza siedziba jest w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500,00 zł, NIP 5220101585.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
e-mailem na adres: 
odo.sgcppl@saint-gobain.com
telefonicznie pod nr: +48 32 339 63 00

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy, a także w celu marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie i możemy nie móc rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

2. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. Dostawcom narzędzi do:
a. analityki ruchu na stronie,
b. prowadzenia marketingu,
c. wysyłki newsletterów,
2. Agencjom marketingowym,
3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak.
Do jakich państw?
Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.