BES 6001 to brytyjski standard stworzony dla producentów wyrobów budowlanych w celu zapewnienia i udokumentowania, że ich produkty wykonane zostały z materiałów pozyskanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Fabryka RIGIPS w Szarbkowie, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Klientów, postanowiła podjąć się certyfikacji swojego produktu - płyty gipsowo-kartonowej - w oparciu o standard BES 6001. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która zdecydowała się na ten krok.

Co wchodzi w zakres standardu?

Norma opisuje ramy ładu organizacyjnego, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz aspektów środowiskowych i społecznych, które muszą być spełnione w celu odpowiedzialnego pozyskiwania surowców budowlanych.

Standard wymaga szczegółowego opisania procedur dotyczących m.in.: zrównoważonego gospodarowania surowcami, zarządzania dostawcami poszczególnych komponentów płyty gipsowej, monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, efektywnego wykorzystania zasobów, gospodarki odpadami i racjonalnego wykorzystania wody oraz minimalizacji wpływu transportu na środowisko. Standard dotyka również takich kwestii, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikację ze społecznościami lokalnymi oraz etykę w biznesie. Po wdrożeniu niezbędnych procedur oraz praktyk, standard jest weryfikowany przez niezależną jednostkę.

Co oznacza wdrożenie BES 6001 dla RIGIPS?

Wdrożenie standardu pomoże naszej fabryce odpowiedzialnie zarządzać wpływem na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Dzięki wdrożeniu standardu możemy zagwarantować naszym Klientom, że wytwarzany przez nas materiał budowalny jest wykonany w 100% z surowców pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie jakości oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Dzięki uzyskaniu certyfikatu zgodnie z normą BES 6001, obiekty wzniesione z wykorzystaniem naszych płyt mogą otrzymać dodatkowe punkty podczas ubiegania się o prestiżowe certyfikaty BREEAM lub LEED.

Certyfikat BES 6001 potwierdza również najwyższą jakość naszego wyrobu, poszanowania środowiska, w którym żyjemy oraz uwzględnienie potrzeb Klienta, lokalnej społeczności i stosowania zasad etyki biznesu.

Jak przebiegała certyfikacja RIGIPS?

Pobierz certyfikat Standard BES 6001