Raport zrównoważonego rozwoju za 2016 rok dla Fabryki Rigips-Stawiany

Dostępny również w formacie PDF

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce drugi już Raport Zrównoważonego Rozwoju Fabryki RIGIPS–Stawiany. W Raporcie znajdą Państwo informacje o naszej działalności dotyczącej w głównej mierze bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wpływu jaki na nie wywieramy, rozwoju pracowników i naszego zaangażowania społecznego w 2016 roku. Zdajemy sobie sprawę, że jako duży zakład produkcyjny, który eksploatuje naturalne złoże gipsu, wykorzystujący znaczące ilości energii i dostarczający wyprodukowane towary do wielu Klientów, w sposób znaczący wpływamy zarówno na ludzi, jak i otoczenie. Dlatego od samego początku pracujemy tak, by minimalizować wpływ naszej działalności. Dążymy do rozwoju, ale w sposób zrównoważony. Udowodniliśmy to w roku 2016, kiedy nasz zakład otrzymał certyfikat BES 6001 od niezależnej organizacji BRE Global certyfikującej produkty, usługi i systemy firm, które działają na rynku w sposób zrównoważony, z poszanowaniem ludzi i środowiska naturalnego. Zapraszamy do lektury!

Maciej Kuczyński 
Dyrektor Generalny RIGIPS

Kim jesteśmy?

Fabryka RIGIPS-Stawiany jest częścią Grupy Saint-Gobain od 2006 roku. Zakład powstał w latach 70-tych i początkowo wydobywał skałę gipsową na potrzeby przemysłu cementowego. W roku 1998 przy zakładzie przeróbki kamienia gipsowego została wybudowana fabryka produkująca płyty gipsowo-kartonowe. W kolejnych latach zakład został rozbudowany o linię do produkcji sufitów gipsowych oraz bloczków gipsowych. Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Saint-Gobain, a tym samym zakładu RIGIPS zbudowana została w oparciu o szacunek do ludzi i w poczuciu odpowiedzialności za zasoby naturalne. Nasz plan zrównoważonego rozwoju oparty jest na solidnych filarach World Class Manufacturing, a dowodem na to, że go skutecznie realizujemy jest fakt, że nasza fabryka otrzymała w 2013 roku Srebrną Nagrodę za wyniki potwierdzone zewnętrznym audytem.

Krzysztof Staszecki
Dyrektor Fabryki

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i zdrowie ludzi

Bezpieczeństwo i zdrowie ludzi są dla nas wartościami najwyższymi. Codziennie pracujemy nad tym, by nasi pracownicy zarówno Ci pracujący na linii, jak i w terenie czy biurze mogli wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny, bez szkody dla swojego zdrowia i życia. 31 grudnia 2016 roku był 2368 dniem bez wypadku. Jest to sukces i zasługa nas wszystkich. Nasze dobre wyniki w tym zakresie motywują nas do jeszcze większego wysiłku w zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników, podwykonawców, klientów i gości.

Certyfikat PN-N 18001:2004

RIGIPS posiada certyfikat PN-N 18001:2004 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest dowodem na to, że nasze standardy w tym zakresie są na najwyższym poziomie. Każdego dnia, bezustannie szkolimy się, analizujemy ryzyko, audytujemy, poprawiamy i udoskonalamy naszą pracę. Tworzymy bezpieczne warunki pracy. Dbamy o to, by nasze wyroby były produkowane z surowców przyjaznych ludziom i środowisku. W 2016 roku przeszkoliliśmy 863 pracowników z zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy oraz pomocy przedmedycznej.

PN_N_18001_2004

Audyty SMAT

Służą nam w codziennej pracy do doskonalenia standardów w odniesieniu do bezpieczeństwa. W 2016 roku nasi pracownicy wykonali 1425 audytów SMAT, co stanowi 11,3% więcej niż w 2015 roku. Ilość audytów SMAT świadczy o naszym zaangażowaniu w kwestie związane z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo u naszych dostawców i podwykonawców

Równie ważne jest, aby nasi dostawcy produkowali dla nas w sposób bezpieczny i z poszanowaniem zdrowia, i życia swoich pracowników, a także by nasi podwykonawcy wykonujący różne prace na terenie fabryki pracowali bezpiecznie, nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych osób. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na to, aby kwalifikowani przez nas dostawcy posiadali certyfikat PN-N 18001:2004, który jest potwierdzeniem wdrożenia wysokich standardów pracy z zakresie BHP. W tym celu, co roku dokonujemy oceny dostawców pod tym względem oraz regularnie ich audytujemy. Nasi kluczowi dostawcy spełniają nasze wymagania pod względem bezpieczeństwa, czego dowodem jest ich pozytywna ocena i kwalifikacja przeprowadzona w 2016 roku. Nasi podwykonawcy są regularnie szkoleni z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo regularnie ich audytujemy, sprawdzając czy respektują obowiązujące w naszym zakładzie zasady. W 2016 roku przeprowadzili- śmy 468 audytów SMAT w stosunku do naszych podwykonawców.

Standardy 5S

Jednym z narzędzi służących do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy jest metoda 5S. Jest to technika pracy, którą stosujemy w naszej fabryce od wielu lat, dzięki czemu na stanowiskach pracy panuje ład i porządek. W roku 2016 powołaliśmy nową grupę projektową 5S składająca się z pracowników RIGIPS, którzy po przejściu odpowiedniego szkolenia uzyskali tytuł Certyfikowanych Audytorów 5S. Ich zadaniem jest wdrażanie metody na nowych stanowiskach pracy oraz cykliczne audytowanie obszarów, w których 5S funkcjonuje.

W praktyce 5S to ciągłe doskonalenie warunków pracy, które za sprawą usystematyzowanego podejścia daje w pełni ergonomiczne i bezpieczne miejsca pracy, a co za tym idzie w dalszej perspektywie umożliwia: poprawę jakości, wprowadzanie korzystnych innowacji, obniżkę kosztów, bezawaryjność maszyn. RIGIPS działa w oparciu o fundamenty Lean Manufacturing. Dzięki temu zajmujemy czołowe miejsca w rankingach krajowych i światowych przy zachowaniu dbałości o człowieka, bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Inga Gawlik-Betka,

Certyfikowany audytor 5S

 

Dzień EHS

W dniu 11 października 2016 roku po raz kolejny obchodzono we wszystkich zakładach Grupy Saint-Gobain na świecie Międzynarodowy Dzień EHS (Environment, Health, Safety). W ten sposób Grupa Saint-Gobain propaguje wśród pracowników, ale także lokalnych społeczności kulturę pracy w bezpiecznych warunkach. Pracownicy RIGIPS uczestniczyli w specjalnie na tę okazję przygotowanych wydarzeniach: wykładzie na temat szkodliwości stresu i zdrowego odżywania się, spotkaniu z przedstawicielami straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, konkursach związanych z bezpieczeństwem.

Konkurs Bezpieczna droga do szkoły

Od 2001 roku, we współpracy z Komendą Powiatową Policji, organizujemy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych naszego regionu coroczny konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”. Cel główny przyświecający akcji to podnoszenie świadomo- ści i wiedzy na temat ruchu drogowego wśród najmłodszych oraz zdobywanie umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych na drodze. Za sprawą prelekcji funkcjonariuszy Policji maluchy nie tylko potrafią budować swoje bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale i prawidłowo udzielać informacji na temat zapobiegania wypadkom. Ponadto akcja konkursu sprzyja poprawie widoczności dzieci na drodze. Jako sponsor akcji fundujemy kamizelki i specjalne emblematy odblaskowe do umieszczenia na kurtkach, tornistrach. Dotychczas ilość rozdanych odblasków osiągnęła już kilku tysięcy. Podczas finału akcji zwycięzcom są wręczane dyplomy i cenne nagrody, a najlepsze szkoły otrzymują sprzęt sportowy lub pomoce dydaktyczne.

Środowisko

Ochrona środowiska

Dbałość o ochronę środowiska, zasoby naturalne to nasz nadrzędny cel. Zdajemy sobie sprawę, że naszą działalno- ścią ingerujemy w otocznie, głównie poprzez eksploatację naturalnego złoża gipsu w kopalni Borków. Podejmujemy szereg działań, by skutecznie minimalizować niekorzystny wpływ na środowisko we wszystkich możliwych obszarach. Przede wszystkim działamy zgodnie z prawem. Posiadamy szereg pozwoleń środowiskowych, które zostały wydane po przeprowadzeniu dokładnych badań określających wpływ zanieczyszczeń, jakie powstają w wyniku naszej działalności na stan środowiska naturalnego. Dzięki temu znamy granice, których nie wolno nam przekroczyć. Regularnie monitorujemy pobór wód, emisję gazów i pyłów, ilość wyprodukowanych odpadów i ścieków oraz mierzymy zużycie energii. Dowodem na wysokie standardy pracy w zakresie ochrony środowiska jest fakt, że nasz zakład posiada certyfika ISO 14001:2004.

ISO_14001_2004

 

Audyty EMAT

EMAT to narzędzie służące do identyfikacji oraz wykrywania potencjalnych zdarzeń środowiskowych (zapobiegamy, a nie leczymy). Polega on na wykonywaniu audytów wewnętrznych przez naszych pracowników lub podwykonawców w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Za sprawą EMAT-ów budowana jest świadomość ekologiczną pracowników oraz osób spoza naszej organizacji. Liczba audytów oraz ich zakres jest brany pod uwagę w celu okre- ślania środowiskowych aspektów w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. Na tej podstawie przygotowywany jest program zarządzania środowiskowego na dany rok. W 2016 roku nasi pracownicy wykonali prawie 60 audytów środowiskowych EMAT. Na ich podstawie określiliśmy znaczące aspekty środowiskowe na rok 2017 i przygotowaliśmy plan inwestycji mających na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

Woda

Jest surowcem niezbędnym do funkcjonowania fabryki. Wody potrzebujemy do celów produkcyjnych oraz na potrzeby socjalno-bytowe. Ilość zużywanej przez nas wody zależy od naszych potrzeb produkcyjnych, ale jest ograniczona maksymalną wartością pozwolenia wodnoprawnego. Oznacza to, że nie możemy przekraczać poziomu zużycia, na który otrzymaliśmy pozwolenie. Dlatego regularnie monitorujemy ilość oraz jakość zużytej przez nas wody.

W związku z eksploatacją złoża gipsu i zapewnieniem moż- liwości wydobycia tego surowca usuwamy z kopalni wodę poprzez jej wypompowywanie w cyklu ciągłym. Rocznie zrzucamy w ten sposób do potoku Chwałowickiego ponad 1 mln m3 wody. W celu zminimalizowania znaczącego oddziaływania na środowisko część tej wody wykorzystujemy do celów produkcyjnych, stanowi to około 14%. Dzięki temu oszczędzamy wodę, jaką musielibyśmy pozyskać z innych źródeł.

W naszym zakładzie prowadzona jest także stała kampania na rzecz oszczędzania wody na cele socjalno-bytowe. Nasza działalność polega w głównej mierze na edukowaniu pracowników za pomocą audytów środowiskowych EMAT oraz na codziennej kontroli infrastruktury wodociągowej.

Gospodarka odpadami

Odpady powstające w naszej fabryce pochodzą z procesów produkcyjnych oraz z działalności socjalno-bytowej. Od 2008 roku wszystkie odpady poddawane są segregacji i prawie w 94% odzyskiwane w dozwolonych polskim prawem metodach odzysku. Pozostałe 6% unieszkodliwione jest na wysypisko. Podobnie, jak w przypadku wody gospodarka odpadowa uregulowana jest stosownym pozwoleniem, a każda tona odpadu wytworzona przez fabrykę jest ważona, ewidencjonowana i raportowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Największym wyzwaniem w zakresie gospodarki odpadami, jaki postawiliśmy sobie na kolejne lata jest modyfikacja procesów produkcyjnych, tak by oprócz gipsowego odpadu produkcyjnego (powstającego w wyniku naszych procesów produkcyjnych) odzyskiwać odpad gipsowy powstający na budowach.

Odpad z rynku

Od 2014 roku prowadzimy akcję zbiórki odpadów gipsowych z rynku krajowego w celu ich przetworzenia i odzysku. Osiągamy coraz lepsze rezultaty poprzez edukację naszych Klientów, zapewnienie im odpowiedniego serwisu oraz pracę naszych technologów. Z roku na rok osiągamy coraz lepsze efekty w recyklingu odpadu z placów budowlanych, doskonalimy się w segregowaniu i kontroli jakości. W 2016 roku prawie 3% odpadu jaki poddaliśmy wewnętrznemu odzyskowi stanowił odpad z rynku.

Bioróżnorodność

Jesteśmy świadomi otaczającej nas przyrody. W 2016 roku razem z „Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody” przeprowadziliśmy inwentaryzację przyrodniczą. Efektem prac jest opracowanie broszury prezentujące gatunki zwierząt wystepujące na terenach, na których wybudowana jest nasz fabryka. Broszura jest dostępna na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do lektury.

Energia

Zarządzanie energią

Nasze przedsiębiorstwo potrzebuje znacznych ilości ener - gii elektrycznej i gazowej na cele produkcyjne, grzewcze i utrzymanie infrastruktury. Poprzez korzystanie z energii wpływamy na otoczenie w bardzo wielu obszarach. Przede wszystkim zużywamy zasoby naturalne gazu ziemnego i węgla. Przyczyniamy się także do emisji dwutlenku węgla. Mamy świadomość, że tylko poprzez działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii przyczyniamy się do ochrony naszej planety. W 2015 roku powołaliśmy z grona naszych pracowników Grupę Energetyczną składającą się ze specjalistów inży - nierów oraz technologów. Grupa wypracowała standardy pracy i w 2016 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 50001:2011. Tym samym wdrożyliśmy system zarządzania energią. 

Na 2017 planowane są kolejne projekty energetyczne, zmniejszające zużycie energii między innymi:

1. Wymiana oświetlenia hali produkcyjnej. Użycie techno - logii LED przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii o ponad 50% w tym obszarze.

2.Wymiana napędu głównego wentylatora na kalcynacji. Zastosowanie falownika pozwoli zredukować energię elektryczną tego napędu o 15%.

Efektem działalności Grupy Energetycznej były liczne projekty energetyczne, jakie wdrożyliśmy w 2016 roku. Przyczyniły się one między innymi do obniżenia zużycia energii elektrycznej w procesie mielenia i kalcynacji oraz suszenia płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki temu udało nam się osiągnąć założony w tym obszarze produkcji cel zużycia energii na kilogram odparowanej z procesu wody.

Emisje dwutlenku węgla

Emisje dwutlenku węgla powstające w wyniku naszej dzia- łalności pochodzą głównie ze spalania paliw: gazu ziemnego (nazywamy to emisją DIRECT, ponieważ powstaje w naszym zakładzie) i węgla (nazywamy to emisją INDIRECT, ponieważ powstaje w elektrowni, która dostarcza nam energię elektryczną). Dodatkowo, choć już w znacznie mniejszym stopniu dwutlenek węgla jest emitowany w efekcie spalania paliw w maszynach i samochodach dostawczych. Emisje dwutlenku węgla są bardzo niekorzystne dla naszego środowiska naturalnego, niszczą je powodując globalne zmiany klimatyczne. W naszym zakładzie została wdrożona Norma ISO 14064-1. Oznacza to, ze posiadamy system mający na celu redukcję emisji CO2. Przede wszystkim monitorujemy ilość dwutlenku węgla emitowaną do atmosfery. Wielkość emisji DIRECT jest corocznie potwierdzona przez zewnętrzną weryfikację. Ponadto w związku z wdrożeniem Normy ISO 50001:2011 i opracowaniem planu redukcji zużycia energii osiągamy pozytywne efekty w zakresie redukcji emisji CO2 do atmosfery.

 

W stosunku do roku 2013, który przyjęliśmy za rok bazowy udało nam się zredukować emisje CO2 o 0,78% w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną (m2 wyprodukowanej płyty, tzw. wskaźnik emisyjności).

Porównując dane z roku 2015 i 2016 w wartościach emisji CO2 do atmosfery, w roku 2016 wyemitowaliśmy o 3048 ton CO2 więcej, niż w roku 2015, jednakże wynika to z większej produkcji, a tym samy z większego zużycia gazu do procesów produkcyjnych.

TRANSPORT

Bezpieczna i nienaruszająca równowagi ekologicznej dystrybucja

Prowadzimy odpowiedzialną działalność. Kluczowymi są dla nas kwestie bezpiecznego transportu oraz ciągłego zmniejszania jego wpływu na środowisko naturalne. Ciągle ulepszamy proces transportu naszych surowców i produktów gotowych, używając najbardziej skutecznych oraz ekonomicznych metod dla środowiska naturalnego. W roku 2016 wysiłki obejmowały propagowanie bezpieczeństwa oraz zmniejszanie oddziaływania na środowisko naturalne, z jednoczesnym ciągłym zwiększaniem satysfakcji i zadowolenia klienta.

Szkolenia BHP dla kierowców obsługujących RIGIPS

Każdy kierowca wjeżdżający na teren naszej fabryki musi znać zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska tutaj obowiązujące. W 2016 r. wyremontowano pomieszczenie dla kierowców usytuowane przy bramie wjazdowej do naszej fabryki. Pomieszczenie jest miejscem odpoczynku dla kierowców z możliwością skorzystania z sanitariatów. Jednocześnie w pomieszczeniu stworzono wygodne stanowisko dla kierowcy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Na koniec krótkiego filmu kierowca ma obowiązek rozwią- zać test. Po pozytywnym zdaniu testu kierowca zapisywany jest w bazie danych i jest uprawniony do wjazdu na teren fabryki przez okres 4 miesięcy. Po tym czasie kierowca ma obowiązek powtórzyć test. Każdy kierowca, który nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujących na terenie fabryki dostaje czasowy zakaz wjazdu na teren fabryki.

Wagi najazdowe

Od 2016 r. rozpoczęliśmy projekt montażu na bramach załadunkowych wag najazdowych ważących nacisk załadowanego towaru na osie. Mamy pewność, iż żaden samochód wyjeżdżający z naszej fabryki nie jest przeładowany. Samochody ciężarowe spełniające wytyczne nacisku na osie wywierają mniejszy wpływ na nawierzchnię dróg. Zmniejszamy tym samym negatywny wpływ organizowanego przez nas transportu w szczególności na lokalną sieć dróg.

Sprzedaż płyty gipsowo-kartonowej na kantówkach drewnianych/paskach gipsowych

Kolejną inicjatywą z roku 2016 było zaproponowanie naszym klientom, dostaw płyty na drewnianych kantówkach zamiast na paletach GKP, tj. paletach wielokrotnego użytku. Kantówka jest opakowaniem drewnianym nadającym się do recyclingu. To rozwiązanie ekologiczne powoduje obni- żenie zużycia drewna, a co za tym idzie eksploatację lasów. Przy okazji ograniczamy transport palet do naszej fabryki bez użycia aut generujących spaliny.

Modernizacja linii do pakowania płyty

W 2016 r. zmodernizowaliśmy linię automatycznego pakowania płyty. Dzięki temu usunęliśmy z dotychczasowego opakowania taśmę PET oraz metalowe narożniki. Wyeliminowaliśmy transport w/w opakowań do naszej fabryki, jednocześnie zmniejszyliśmy ilość opakowań trafiających na rynek, a w konsekwencji ilość odpadów.

Naprawa palet wielokrotnego użytku

Do pakowania i transportu płyty używamy palet GKP – wielkokrotnego użytku. Palety są zwracane do naszej fabryki przez klientów i ponownie trafiają do obiegu. Dodatkowo uszkodzone palety GKP naprawiamy i wykorzystujemy ponownie. Zmniejszamy ilość transportów nowych palet do naszej fabryki. Jednocześnie przyczyniamy się do obni- żenia zużycia drewna, czyli niwelujemy nasz wpływ na środowisko naturalne. Ponowne używanie opakowań drewnianych jest przykładem oszczędnej i ekologicznej logistyki.

PRACOWNICY

Ludzie najcenniejszym zasobem

Chcemy rozwijać pracowników, aby byli najlepsi i rozwijali swój potencjał, zarówno w umiejętnościach twardych, technicznych jak również miękkich skoncentrowanych na komunikacji, budowaniu relacji i zarządzaniu. W 2016 roku przeprowadziliśmy w 6689 godzin szkoleń

W Saint-Gobain pracuję od 9 lat. Cały ten czas będąc odpowiedzialna za aktywną współpracę z klientem eksportowym od procesowania zamówień zaczynając, poprzez przygotowywanie umów i dokumentów handlowych na organizacji pracy Działu Eksportu kończąc. Dzięki wszystkim szkoleniom w jakich miałam okazję uczestniczyć nauczyłam się jak zapewnić najlepszą obsługę klienta. Teraz dostałam szansę rozwoju również swoich umiejętności menedżerskich. Bardzo doceniam to, że Saint-Gobain daje mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, jednocześnie wspierając i dbając o ciągły rozwój zawodowy.
Iwona Lelas,
Zastępca Kierownika DOK i Eksport

 

Wykazaliśmy wzrost spływu ankiet oceniających skuteczność szkoleń z 33,33% w 2015 do 70,13% w 2016 roku. Średnia ocena skuteczności szkoleń w 2015 roku wynosiła 3,39 natomiast w 2016 roku – 3,04 (w 4 stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało nieskuteczne, a 4 – skuteczne szkolenie).

Co 2 lata zapraszamy wszystkich pracowników do dzielenia się swoją opinią na temat pracy w RIGIPS. Ankieta badająca zadowolenie jest anonimowa i zachęca pracowników, aby szczerze wypowiedzieli się na temat ważnych obszarów dotyczących naszej firmy. Wyniki badania są udostępniane wewnętrznie, a następnie wykorzystywane do kształtowania przyszłych procesów biznesowych i utrzymania pracowników w centrum wszystkich działań biznesowych.

W 2016 roku utrzymaliśmy wysoką frekwencję w badaniu zaangażowania na poziomie 80%. Wskaźnik zaangażowania wzrósł z 38% w 2015, do 46% w 2016 roku. W efekcie tych badań zdecydowaliśmy się na rozwój kultury innowacyjności i przywództwa prowadząc warsztaty dla liderów, ale przede wszystkim modelując postawy pracowników: dając dobry przykład i wsparcie, a także stawiając przed nimi wyzwania, dzięki którym rozwijają swoje kompetencje. Zachęcamy do rozmów jak możemy wykonywać pracę lepiej i tworzyć kulturę wspierającą rozwój pracowników i biznesu.

Moja kariera w Saint-Gobain rozpoczęła się od 6 miesięcznego stażu w działach R&D i WCM a następnie w dziale Administracji i Infrastruktury Zakładu. Staż pozwolił mi sprawdzić się na wielu polach, dał szansę rozwoju w wielu kierunkach, to dzięki niemu zyskałam praktyczną wiedzę, przy okazji poznałam podstawowe pryncypia obowiązujące w firmie. Podczas stażu wzięłam udział w wewnętrznej rekrutacji, w jej wyniku otrzymałam pracę na stanowisku Młodszego Specjalisty w dziale Finansów.
Agnieszka Ciba,
Młodszy Analityk

 

Dialog buduje współpracę

Oprócz intranetu Grupy Saint-Gobain działa także lokalnie intranet Saint-Gobain Construction, gdzie Pracownicy RIGIPS mogą znaleźć wszystkie potrzebne i aktualne informacje. Oprócz cyklicznych zebrań z przełożonymi wprowadziliśmy również kwartalne spotkania z Dyrektorem Generalnym i kadrą zarządzającą RIGIPS. Zapraszani są na nie wszyscy pracownicy firmy, aby mieli możliwość zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami w całej firmie i zadać nurtujące pytania.

Etyka w biznesie

Każdego dnia dbamy o etykę zatrudniania – cenimy zaangażowanie zawodowe, poszanowanie dla różnorodności oraz praw pracowniczych. Jednocześnie nie akceptujemy jakiegokolwiek łamania przepisów prawnych lub świadomego wykorzystywania ewentualnych luk prawnych lub braku przepisów w celu ominięcia praktyk obowiązujących w Grupie. Zobowiązaliśmy się także bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: niekorzystania z pracy przymusowej oraz pracy dzieci, ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem podwykonawców oraz niepodejmowania żadnych działań dyskryminacyjnych wobec pracowników, w tym również na etapie rekrutacji, zawierania umów o pracę, jej realizacji, jak i po upływie terminu obowiązywania umowy

Zaangażowanie społeczne i działalność charytatywna

RIGIPS, od początku swojej działalności w Polsce, tj. od 1994 roku, aktywnie włącza się w różne akcje charytatywne. Wspieramy takie inicjatywy bo wierzymy, że nasza pomoc może zmienić życie wielu ludzi. Nasze wsparcie jest bardzo wymierne – jego miernikiem jest kwota pieniędzy przekazywanych osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom. Co roku wspieramy okoliczne przedszkola przekazując środki finansowe na remonty, współfinansując odbywające się tam imprezy okolicznościowe. W 2016 roku z naszej pomocy skorzystało: Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych „Pleban” – Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci „KUBUŚ” w Szarbkowie, zaś stałym patronatem objęliśmy przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych „Świetlik” w Skowronnie Dolnym koło Pińczowa. Korzystając z możliwości, jakie daje nam profil naszej działalności przekazaliśmy gipsowe materiały budowlane na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chru- ścicach oraz Włochach koło Pińczowa. Pomogliśmy w remoncie domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT”. Dwukrotnie „Teatr za jeden uśmiech” z Krakowa otrzymał od nas wsparcie finansowe na organizację przedstawienia dla dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach. W ramach promocji marki RIGIPS oraz przychylności do dbało- ści o aktywny styl życia współfinansowaliśmy Świętokrzyski Związek Badmintona w ramach zawodów sportowych oraz Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego podczas Świętokrzyskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego.

Nasze działania dla lokalnej społeczności

Jako pracownicy zakładu jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko i uciążliwości dla lokalnej społeczności. Od początku istnienia zakładu ciągle staramy się minimalizować nasz ujemny wpływ na środowisko poprzez stosowanie nowoczesnych technologii produkcji w zakładzie oraz kopalni tym samym rekompensować okolicznej ludności niedogodności związane z naszym sąsiedztwem. Najbardziej jest to widoczne w podejściu do zarządzania gruntami będącymi naszą własnością. Wiele gruntów, które w tej chwili nie są nam potrzebne do działalności przemysłowej nieodpłatnie dzierżawimy okolicznym rolnikom. W ten sposób dzierżawimy około 30 ha gruntów. Kolejnym aspektem takiego podejścia do korzystania ze skarbu jakim jest ziemia, jest nieodpłatne przekazywanie rolnikom gleby z gruntów zajmowanych do eksploatacji. Jest ona wykorzystywana przez nich do polepszenia jakości swoich gruntów lub wyrównywania terenu. W ubiegłym roku przekazaliśmy rolnikom 1630 Mg gleby.

Po uzyskaniu od rolników sygnałów, że są zainteresowani wykorzystaniem wody kopalnianej do celów rolniczych w okresach dużego zapotrzebowania na nią zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim wykonaliśmy instalację, która umożliwia jej pobór np. do podlewania roślin i oprysków pól. W ubiegłym roku udostępniliśmy rolnikom w ten sposób około 65 000 litrów wody.

Kolejnym naszym wkładem dla lepszego współistnienia z lokalną społecznością jest wydłużanie okresu użytkowania przez nich drogi lokalnej pomiędzy wioskami Borków i Szarbków, która jest naszą własnością. W przyszłości teren, na którym przebiega droga przeznaczony będzie do eksploatacji.

Troszczymy się o naszych sąsiadów z okolicznych wiosek, by prace na kopalni nie były dla nich uciążliwe nie powodowały szkód górniczych. Dlatego w okolicznych wioskach zamontowaliśmy nowoczesne stacje monitorujące drgania wywoływane robotami strzałowymi, a zapisy z nich na bie- żąco są analizowane przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którymi ściśle współpracujemy. W przypadku pojawienia się wzrostu drgań niezwłocznie zmieniamy parametry robót strzałowych by nie były szkodliwe dla okolicznych budynków. Idąc w kierunku minimalizacji drgań w kopalni w ubiegłym roku zakupiliśmy zrywak mimośrodowy do mechanicznego urabiania złoża. Wykorzystywany on jest do pracy w najbliższym sąsiedztwie budynków.

Nasza fabryka jest otwarta dla uczącej się młodzieży i studentów chcących poznać stosowane tu technologie produkcji płyt gipsowo kartonowych oraz pracę kopalni. Corocznie odwiedza nasz zakład wiele wycieczek szkolnych i grup studenckich zainteresowanych naszym przedsię- biorstwem. Każdego roku przyjmujemy na praktyki i staże studenckie wielu studentów.

Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z władzami lokalnymi z Pińczowa i Chmielnika. Spotykamy się z nimi cyklicznie po kilka razy w roku omawiając lokalne problemy i potrzeby, w miarę możliwości włączamy się do ich rozwiązania. Na naszej stronie internetowej funkcjonuje również elektroniczny formularz zgłaszania uwag, w którym każdy może wyrazić swoją opinię na temat naszej działalności oraz związanych z nią aspektów środowiskowych, społecznych czy gospodarczych.

INNOWACJE

Produkty

Dbałość o środowisko oraz o jakość życia naszych klientów, to czynniki ukierunkowujące nasz rozwój. Tworzenie budynków, które są bezpieczne i zrównoważone jest ciągłym wyzwaniem dla branży budowlanej. W połączeniu ze zmianą przepisów i skupieniu się na zrównoważonym rozwoju, potrzebne są rozwiązania, które spełniają obecne i przyszłe potrzeby odnośnie budynków i ich mieszkańców.

Aby zrozumieć te potrzeby ściśle współpracujemy z róż- nym klientami w całym łańcuchu dostaw rozwijając kanały informacji i wiedzę dotyczącą zachowania klientów. Ściśle współpracujemy z wykonawcami, deweloperami, instalatorami, dystrybutorami i projektantami. Inwestujemy bardzo duże zasoby na badania laboratoryjne, poszukując nowych i innowacyjnych rozwiązań, oraz w trosce o to, aby nasze rozwiązania były bezpieczne i najefektywniejsze pod wieloma aspektami.

Tworzymy także nowe działy i obszary działalności, jak chociażby „Dział Prefab”, dedykowany do budownictwa szkieletowego, wykorzystujący rozwiązania i idący w zgodzie z ideą Multi Comfort House, stworzoną przez Grupę Saint-Gobain.

Naszym celem jest wniesienie wartości dla klientów poprzez rozwój wyrobów, systemów i opracowanie rozwiązań, które służą zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko budynków przez cały okres ich eksploatacji, ale i także ich wpływu na komfort użytkowników, tworząc wnętrza bezpieczne, ekologiczne oraz przyjazne. Warunki przebywania we wnętrzach takie jak: jakość powietrza, temperatura, wilgotność, czy natężenie hałasu wpływają bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

HAŁAS – to jeden z najbardziej doskwierających nam w obecnej dobie czynników stresogennych czy chorobotwórczych jaki występuje w naszym otoczeniu. Stąd bardzo dużą uwagę przywiązujemy do projektowania rozwiązań o charakterze izolacyjnym (od hałasu pomiędzy pomieszczeniami) oraz pochłaniających (do właściwej regulacji pogłosu i warunków w obrębie danego pomieszczenia). Właściwości Systemów Suchej Zabudowy pozwalają na osiąganie bardzo wysokich parametrów akustycznych w obydwu obszarach. Systemy RIGIPS cechują się najwyż- szymi/jednymi z najwyższych parametrów akustycznych na rynku. Byliśmy pionierami na rynku polskim w kreowaniu rozwiązań akustycznych, opartych chociażby na: płycie RIGIPS PRO Aku, specjalistycznych profilach Ultrastil® Aku.

Stałe poszukiwanie technologii i rozwiązań innowacyjnych, zaowocowało wprowadzeniem na rynek szeregu nowych wyrobów, w tym:

Płyty z technologią Activ’Air – płyty ścienne i sufitowe, aktywnie regulujące jakość powietrza, dbające o właściwe natężenie Formaldehydu i związków lotnych w pomieszczeniach i bardzo efektywnie to stężenie minimalizujące, co znacząco wpływa na jakość wdychanego powietrza, doceniane zwłaszcza przez osoby najbardziej wrażliwe – alergików i najmłodszych. Produkty te pozwalają tworzyć pomieszczenia o bardzo wysokiej jakości powietrza, minimalizując ryzyko wystąpienia czynników alergicznych z powietrza, a pochodzących od lotnych substancji organicznych – VOC. Świetnie sprawdzają się w szpitalach, przedszkolach, ale i coraz częściej, dzięki wzrostowi świadomości społecznej na temat substancji lotnych (VOC, Formaldehyd i pochodne), także w codziennym otoczeniu jak domy, biura czy hotele.

Płyty RIGIPS 4PRO™ – jedyne na polskim rynku rozwiązania pozwalające wykonywać ściany i sufity o najwyższym stopniu gładkości, z czterema spłaszczonymi krawędziami, to nie tylko dużo szybsze i efektywniejsze wykonanie, pozwalające na jeszcze lepszą jakość wykończenia systemów suchej zabudowy. To także oszczędniejsze i efektywniejsze wykorzystanie materiałów spoinujących i finiszowych, dzięki czemu uzyskujemy ich znaczną redukcję.

System mas szpachlowych RIGIPS START+ i RIGIPS FINISZ+ tj. systemu stopniowania płyt gipsowo-kartonowych, wyróżniony za innowacyjność statuetką Topbuilder 2016. Masy spoinujące i wykończeniowe, o bardzo wysokich parametrach, przy zachowaniu bardzo korzystnego współczynnika ceny do jakości, pozwalają na wykonywanie pracy z bardzo dużą efektywnością, przy redukcji zużycia mas. Rozwiązanie niezwykle doceniane przez fachowców.

Szkolenia

Propagowanie i szerzenie fachowej wiedzy w zakresie Systemów Suchej Zabudowy to obszar, któremu poświęcamy niezwykle dużo uwagi. Wiedząc, jak ogromne znacznie ma znajomość technologii i innowacyjnych rozwiązań przez dostawców, projektantów i wykonawców, oferujemy szereg szkoleń z zakresu suchej zabudowy. Dzięki temu nasi klienci w pełni efektywnie mogą wykorzystać kreowane przez nas rozwiązania. Stale budujemy świadomość czynników wpływających na komfort użytkowników i ekologię środowiska. Jednym z głównych obszarów na jakich to realizujemy są różnorakie szkolenia specjalistyczne.

Akademia RIGIPS, znajdująca się na terenie Fabryki RIGIPS-Stawiany, to główne miejsce przeprowadzania szkoleń specjalistycznych. W 2016 roku zostało gruntownie zmodernizowane i przystosowane do stale rosnących i zmieniających się potrzeb dotyczących tego rodzaju szkoleń.

Szkolenia skierowane są głównie do firm wykonawczych, które chcą nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności w zakresie montażu systemów suchej zabudowy RIGIPS. Najbardziej specjalistyczne szkolenia popieramy systemem certyfikacji i licencji, co pozwala także odbiorcom tego typu usług świadomie wybierać fachowców dbających o właściwy standard i wykonanie prac.

Szkolimy także architektów i inwestorów, aby budować świadomość i dbać o optymalny dobór rozwiązań już na etapie koncepcji i projektu, oraz zadbać o właściwą współ- pracę na styku z wykonawcą.

Szkolimy także młodzież ze szkół zawodowych, aby od początku swojej drogi zawodowej mogli świadomie i możliwie najbardziej profesjonalnie kreować swoją pracą w oparciu o właściwe standardy rozwiązań.

Cykliczny charakter szkoleń pozwala nam na zachowanie ciągłości tego procesu, a także daje szansę naszym klientom na poszerzanie swojej wiedzy wielokrotnie w ciągu danego roku.

Instruktorzy RIGIPS stale poszerzają swoją wiedzę w czasie szkoleń specjalistycznych, oraz codziennego kontaktu z wykonawcami na budowach.

W roku 2016 zaufało nam 590 osób, które zostały przez nas przeszkolone w Akademii RIGIPS w czasie 45 różnych szkoleń. Statystyka ta nie zawiera osób szkolonych w czasie wizyt terenowych.

Wykorzystanie zasobów

Zrównoważony rozwój

Idea zrównoważonego rozwoju opiera na się na założeniu stałego rozwoju gospodarczego w taki sposób, by odbywał się on w sposób zharmonizowany ze środowiskiem naturalnym. Dla nas oznacza to produkcję naszych wyrobów w celu poprawy jakości życia ludzi przy równoczesnym poszanowaniu dóbr naturalnych. Każdego dnia i na każdym etapie naszej działalności podejmujemy działania mające na celu ochronę naszych zasobów.

Zrównoważony rozwój na produkcji i logistyce

 

 • 100% kontroli tonażu aut – auta nieprzeładowane nie niszczą lokalnych dróg,
 • Sprzedaż płyt gipsowo-kartonowych na kantówkach drewnianych lub paskach gipsowych (odpad gipsowy) zamiast palet (oszczędność drewna, 100% recycling kantówki, 100% recycling pasków gipsowych), brak transportu zwrotnego palety – mniejsze emisje spalin). W 2016 roku sprzedaliśmy w ten sposób ponad 10% naszej produkcji na rynek krajowy.
 • Remont uszkodzonych palet
 • Optymalne załadunki – nasz Dział Obsługi Klienta aktywnie działa w kanale TeleDOK. Każde zamówienie klienta jest analizowane i jeśli to możliwe uzupełniane do ilości umożliwiających pełny załadunek samochodu dostawczego. W 2016 roku w ten sposób 5,42% naszych towarów dotarło do klienta w jednym załadunku. Działalność ta poza aspektami czysto finansowymi ma bezpośrednie odzwierciedlenie na redukcję emisji CO2 w stosunku do m2 płyty dostarczonej do klienta.
 • Przetworzony odpad gipsowy jako surowiec do płyty i przemysłu cementowego – w 2016 roku oszczędziliśmy w ten sposób ponad 5000 ton naturalnego złoża gipsu.
 • Dzięki działalności dwóch filarów WCM – Autonomiczne i Profesjonalne Utrzymanie Ruchu prowadzimy stałe, codzienne przeglądy naszych maszyn. Ilość awarii jest niska, maszyny niszczą się wolno i nie musimy ich wymieniać na nowe. Natomiast te, które wymieniamy oraz zakup nowych maszyn w pierwszej kolejności jest analizowany pod kątem wpływu na środowisko (zużycie energii elektrycznej, zużycie środków smarnych). W 2016 roku dokonaliśmy zakupu nowego wózka widłowego elektrycznego w ramach całkowitej wymiany floty z wózków spalinowych na elektryczne, a od 2011 roku wymieniliśmy w ten sposób 50% naszej floty wózków widłowych.
 • Tylko 2% wszystkich odpadów powstających w wyniku naszej działalności poddawane jest utylizacji na wysypisku śmieci. Na terenie fabryki prowadzona jest skuteczna i efektywna segregacji odpadów, każdy odpad nadający się do odzysku jest odzyskiwany.
 • Grupa energetyczna działająca w fabryce prowadzi skuteczne działania i wdraża projekty zmniejszające zużycie energii, a tym samym obniżająca emisję CO2. Oszczędność energetyczna uzyskana w 2016 roku to prawie 1% niższe zużycie energii na tonę produkcji netto w stosunku do roku 2015.

 

Zrównoważony rozwój u naszych klientów

W głównej mierze przejawia się możliwością przekazywania nam odpadów gipsowych z budów, które następnie wykorzystujemy w procesie recyklingu.

 1. Urabianie i zagospodarowanie surowca z przyspągowej warstwy złoża 12 600 ton
 2. Urodzajna ziemia (humus) przeznaczona dla rolników 1 628 ton
 3. Pompowana woda kopalniana przeznaczona do procesu produkcji płyty 150 862 m3
 4. Pompowana woda kopalniana przeznaczona dla rolników 65 000 litrów
 5. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych – zasadzenie 640 drzew

Koniec życia produktu

Nasza fabryka posiada instalację do przerobu odpadu gipsowego, dzięki czemu nasze wyrobu produkowane są częściowo z odzyskanego surowca. W latach 2018-2020 przewidujemy rozbudowę tej instalacji, tak by mieć możliwość przetwarzania większej ilości odpadu z budów oraz rozbiórek budynków. W 2015 roku dokonaliśmy oceny właściwości środowiskowych naszych produktów i systemów tworząc Deklaracje Środowiskowe wyrobów III-go typu, tzw. EDP (Environmental Product Declaration).

Deklaracja środowiskowa wykonywana jest na podstawie normy EN 15804 ustalającej zbiór kilkunastu wskaźników środowiskowych posiadających podstawy dla dokumentowania właściwości środowiskowych wyrobu oraz definiujących zasady prowadzenia analizy LCA w tym zbierania danych i ich przeliczania. Dzięki temu nasze deklaracje środowiskowe tworzone są w oparciu o jasno określone zasady i przepisy, a nasi klienci mogą mieć pewność, że otrzymana wartość wskaźnika podana w deklaracji jest wiarygodna. Celem takiej charakterystyki jest bowiem zapewnienie podstawy identyfikacji wyrobów budowlanych, które powodują mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Deklaracje środowiskowe podają zweryfikowaną przez Instytut Techniki Budowlanej – członka ECO-Platform oraz audytora (zgodnie z ISO 14025) ilościową informację o oddziaływaniach środowiskowych wyrobów wyrażonych na jednostkę wyrobu – od pobrania surowców do opuszczenia bramy fabryki. Istotnym faktem jest, że znacząca ilość oddziaływań w cyklu życia może powstać w fazie produkcyjnej. RIGIPS podwyższając standardy środowiskowe produkcji zdecydował się na podanie informacji dla fazy produkcyjnej swoich wyrobów. Producent przygotował deklaracje środowiskowe EPD dla następujących wyrobów i systemów: – kamień gipsowy i anhydryt, – płyty gipsowe RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO, – panele sufitowe Casoprano CASOBIANCA, CASOSTAR, CASOROC, – bloczki gipsowe RIGIROC oraz – zestaw wyrobów do wykonania ścian działowych RIGIPS