Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub eksploatacji, takich jak poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, itp.

Należy także zadbać, by ilość i szerokość wejść, korytarzy czy konstrukcja schodów i ramp były dostosowane do użytkowników i spełniały wymagania określone w poszczególnych przepisach. Dodatkowo, budynki muszą być tak wykonane, by stwarzały możliwość zabezpieczenia przed włamaniem. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie systemy RIGIPS (ściany, poddasza, sufity, podłogi) dają możliwość uwzględnienia tych wymagań i wykonanie bezpiecznych pod względem użytkowania wnętrz.