Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów

Projekt i wykonanie obiektów budowlanych musi być stworzony tak, aby nie generowały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu (upadki, poślizgnięcia, zderzenia, oparzenia czy porażenia prądem elektrycznym).

Należy także zadbać, by ilość i szerokość wejść, korytarzy czy konstrukcja schodów i ramp były dostosowane do użytkowników i spełniały wymagania określone w poszczególnych przepisach. Dodatkowo, budynki muszą być tak wykonane, by stwarzały możliwość zabezpieczenia przed włamaniem. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie systemy RIGIPS (ściany, poddasza, sufity, podłogi) dają możliwość uwzględnienia tych wymagań i wykonanie bezpiecznych pod względem użytkowania wnętrz.