Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi (WT) od 2014  wzrosły wymagania w zakresie  izolacyjności budynków; ściany muszą być lepiej izolowane, a okna i drzwi posiadać lepsze parametry energetyczne. Projektując inwestycję, będzie trzeba spełnić warunek maksymalnej dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (czyli pochodzącą z nieodnawialnych surowców - np. węgla lub ropy).

Do tej pory spełnienie wymagań energooszczędności poświadczano na jeden z dwóch sposobów: wykazując nieprzekroczenie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych (Umax dla przegród) lub wykazując nieprzekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Od 2014 roku trzeba spełnić obydwa wymagania jednocześnie. Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) kompleksowo opisuje budynek pod względem energetycznym i środowiskowym. Na jego wartość ma wpływ nie tylko izolacja budynku, ale również sprawność systemów grzewczych i wentylacyjnych czy rodzaj paliw stosowanych do ogrzewania. Dla budynków użyteczności publicznej (z wyjątkiem budynków opieki zdrowotnej), a więc  także dla szkół, cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP wynoszą:

  • 65 kWh/(m2rok) – od 2014 roku
  • 60 kWh/(m2rok) – od 2017 roku
  • 45 kWh/(m2rok) – od 2021 roku

Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła UC(max) zależą od rodzaju przegrody i od projektowanej temperatury ti w pomieszczeniu (lub różnicy temperatur po obu stronach przegrody).

Główną rolę w zakresie spełnienia wymagań zawartych w WT odgrywa zastosowanie odpowiedniej jakości i ilości (grubości) materiałów termoizolacyjnych. RIGIPS nie jest dostawcą takich materiałów, niemniej systemy RIGIPS mogą ułatwić ich stosowanie w budynkach szkolnych, zwłaszcza w zakresie okładzin ściennych, ścian wewnętrznych i sufitów podwieszanych.