Nośność i stateczność

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać podczas ich budowy i użytkowania nie prowadziły do:

  • zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części;
  • znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu;
  • uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji;
  • uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny.

Oferowane przez RIGIPS systemy suchej zabudowy zostały opracowane na podstawie badań w zewnętrznych (niezależnych) i wiodących ośrodkach badawczych oraz doświadczeń koncernu Saint-Gobain.