Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub eksploatacji, takich jak poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, itp. Należy zadbać, by ilość i szerokość wejść, szerokość korytarzy, konstrukcja schodów i ramp, i tym podobne, były dostosowane do użytkowników i spełniały wymagania określone w odrębnych przepisach.

Dodatkowo, budynki muszą być tak wykonane, by stwarzały możliwość zabezpieczenia przed włamaniem. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie systemy RIGIPS (ściany, poddasza, sufity, podłogi) dają możliwość uwzględnienia tych wymagań i wykonanie bezpiecznych pod względem użytkowania wnętrz.