REGULAMIN / ZASADY SZKOLEŃ odbywających się w AKADEMII RIGIPS

Dotyczy szkoleń

 1. DWS
 2. Multi-Finish®
 3. Akustyka
 4. Ochrona P.Poż

Przede wszystkim prosimy o przemyślane deklaracje udziału, w przypadku odwołania  przez Państwa udziału w ostatniej chwili ciężko jest zastąpić niewykorzystane miejsce.

I. OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU:

 1. Rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Rigips potwierdza przyjęcie zgłoszenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu
 3. Na około miesiąc przed terminem , na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostaną do uczestników wysłane szczegółowe informacje pozwalające na sprawny przebieg szkolenia np. lokalizacja, godzina rozpoczęcia i wszelkie inne informacje potrzebne do udziału.
 4. Na około miesiąc przed terminem, na adres mailowy podany w zgłoszeniu przesłana zostanie faktura pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności (właściwa faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do 7 dni po odbyciu szkolenia). UWAGA - płatność musi zostać dokonana NAJPÓŹNIEJ na 2 tygodnie przed szkoleniem i potwierdzenie przelewu zwrotnie przesłane mailowo na adres, z którego została wysłana proforma. Prosimy o nie zwlekanie z opłatami, utrudnia to mocno organizację szkoleń. Niedotrzymanie terminu płatności  i jej potwierdzenia skutkuje usunięciem z listy uczestników.. Rezygnacja ze szkolenia na krócej niż 2 tygodnie przed szkoleniem skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty za szkolenie.
 5. 5.Wysokość opłat za szkolenia w roku 2017
  1. DWS – 200,00 pln netto
  2. Multi-Finish – 200,00 pln netto
  3. Akustyka – 200,00 pln netto
  4. Ochrona p. poż. – 200,00 pln netto
  5. Dla grup od 6 osób wzwyż rabat -25%.
 6. Opłata za szkolenie zawiera:
  1. Udział w pełnym zakresie szkolenia
  2. Wyżywienie w takcie szkolenia – obiad w standardzie kantyny, na życzenie dania wegetariańskie
  3. Materiały drukowane właściwe dla danego tematu szkolenia
  4. Próbki produktów oraz inne pomoce właściwe dla danego tematu szkolenia
 7. Opłata za szkolenie nie zawiera:
  1. Noclegu – rekomendowaną listę hoteli w okolicy Akademii RIGIPS prześlemy w mailu organizacyjnym.
 8.  Szkolenie odbywa się jedynie w przypadku zebrania właściwej minimalnej liczby uczestników.
 9. Każdy uczestnik podpisuje listę obecności, potwierdzającą m.in. zapoznanie się z zasadami BHP, bezwzględne zastosowanie do zasad wyznaczonych przez Prowadzących oraz tych panujących na terenie całej Fabryki RIGIPS.
 10. Na terenie Akademii RIGIPS oraz Fabryki RIGIPS istnieje całkowity zakaz wykonywania zdjęć, rejestracji obrazu oraz nagrywania dźwięku.
 11. Osoby niestosujące się do zasad BHP są bezwzględnie usuwane  ze szkolenia oraz terenu Fabryki RIIGPS.
 12. Nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do udziału w szkoleniu, Uczestnicy nie są poddawani na żadne ponadstandardowe czynniki szkodliwe dla zdrowia.

II. RAMOWY / PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czas trwania (szczegółowo zostanie podany w mailu organizacyjnym)
  1. Dzień 1 – rozpoczęcie godzina 10.00
  2. Dzień 2 – zakończenie godzina 15.00-16.00
 2. Przykładowy program szkolenia DWS, Akustyka, Ochrona p.poż
  1. Zasady BHP obowiązujące na terenie Fabryki RIGIPS
  2. Prezentacja firmy
  3. Część teoretyczna:
   1. Przegląd produktów RIGIPS i ich główne obszary zastosowania
   2. Płyty gipsowo-kartonowe
   3. Płyty specjalne - gips może znacznie więcej niż można sobie wyobrazić
   4. Akcesoria - każdy szczegół ma znaczenie
   5. Masy szpachlowe - to czego wiecie i nie wiecie
  4. Poprawne wykonawstwo systemów RIGIPS
   1. Ściany działowe
   2. Sufity podwieszane
   3. Poddasza
   4. Suchy jastrych
   5. Zabudowy ogniochronne
   6. Akustyka w systemach Rigips
   7. Systemy Rigips na stronie www.rigips.pl
   8. Poprawne wykonawstwo – najczęściej popełniane błędy
  5. Część praktyczna - program przykładowy:
   1. Montaż ściany w systemie akustycznym
   2. Montaż systemów z wykorzystaniem produktów specjalistycznych
   3. Montaż systemu ściany/sufitu łukowego z wykorzystaniem płyt g-k RIGIPS PRO Flexi
  6. Spoinowanie płyt RIGIPS.
   1. Test weryfikacyjny
   2. Rozdanie dyplomów
 3. Program szkolenia Multi-Finish
  1. Zasady BHP obowiązujące na terenie Fabryki RIGIPS
  2. Krótki wstęp teoretyczny
  3. Rozbudowane zajęcia praktyczne, właściwe do przeprowadzenia prawidłowego procesu nakładania i obróbki masy Multi-Finish
  4. Test weryfikacyjny
  5. Rozdanie dyplomów
 4.  W zależności od specyfiki i zaawansowania grupy program każdego szkolenia może być w pewnym zakresie modyfikowany w trakcie trwania szkolenia - jeśli masz specjalne życzenia, coś interesuje Cię szczególnie, daj nam znać w formularzu - postaramy się dopasować w miarę możliwości, aby program spełniał jak najbardziej oczekiwania uczestników.

III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Organizatorem szkolenia jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o ul.Okrężna 16, 44-100 Gliwice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086064, zwaną wdalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Zgłoszenie Uczestnictwa poprzez złożenie na odpowiednim formularzu zamówienia na Szkolenie oznacza akceptację przez Uczestnika zasad Szkolenia opisanych w Regulaminie, bez wyjątku i wyłączeń
 3. Regulamin jest właściwy na dzień zapisu i może ulec zmianie bez poinformowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, lecz wówczas poinformuje zainteresowanych niezwłocznie o zaistniałym fakcie. Opłaty zostają zwrócone.
 5. Wszelkie materiały szkoleniowe pokazane w trakcie trwania szkolenia  raz przekazane Uczestnikowi podczas/po szkoleniu podlegają ochronie własności intelektualnej.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia Zamawiający lub Uczestnik może składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia
 7. Każda reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych zawartych w certyfikatach oraz na fakturach, jeśli wynikają one z błędnych danych przekazanych przez Zamawiającego i/lub Uczestnika.
 9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez stronę trzecią (w szczególności hotel, firmę dostarczającą posiłki) będą przekazane przez Organizatora odpowiednio usługodawcy, a odpowiedzialność Organizatora w takim przypadku ogranicza się do przekazania reklamacji podwykonawcy i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
 10. Zarówno Zamawiający, jak i Uczestnik przystępujący do Szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podwykonawców świadczących swoje usługi w ramach Szkolenia (np. hotel, firma cateringowa) na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia Szkolenia, oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Zamawiającym. Uczestnik i Zamawiający w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek niestosowania się do zasad BHP oraz pozostałych wyznaczonych w Fabryce RIGIPS
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych Uczestników.
 13. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem czy sztuką budowlaną i zasadami bezpieczeństwa.