Strona główna » Systemy i produkty » Systemy

pożar


Gips w systemach ochrony przeciwpożarowej

Gips jako spoiwo mineralne jest materiałem niepalnym, a elementy budowli, jak ściany działowe, okładziny ścienne i sufitowe, sufity podwieszane, suchy jastrych zaliczane są do nierozprzestrzeniających ognia, a co za tym idzie – spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Gips zawiera około 20% chemicznie związanej wody krystalicznej, co sprawia, że do momentu całkowitej dehydratyzacji temperatura na zabudowie z gipsu nie przekracza 100-140°C.

Wykorzystując ogniochronne właściwości gipsu wyprodukowano z zastosowaniem tego minerału wiele materiałów płytowych, szeroko stosowanych w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej. Są to między innymi:

  • Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F i DF (EN-PN 520).
  • Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane RIGIPS PRO, ogniochronne RIGIPS PRO FH2 i DFH2 (EN-PN-520)
  • Płyta GLASROC F (RIDURIT) (PN EN 15283-1)

Materiały budowlane wykonane z gipsu, np. płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe, gipsowo-włóknowe, zaliczane są do najbezpieczniejszych niepalnych materiałów zakwalifikowanych do Euroklas A1 i A2.

Numer systemu RIGIPS Nazwa systemu Rysunek Konstrukcja i opłytowanie Klasa odporności ogniowej Grubość zabudowy Masa zabudowy Cena netto za 1 m2
[mm] [kg/m2] PLN
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych (belek i słupów)
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych (belek i słupów) 6.40.10

z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)


0.0
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych (ścian lub stropów)
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych (ścian lub stropów) 6.40.20

z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)


0.0
Zabezpieczenia ogniowe taśm z włókien węglowych

z płyt gipsowych Rigips Glasroc F (Ridurit)

Zabezpieczenia ogniowe taśm z włókien węglowych 6.40.70

klej gipsowy + stalowy dybel lub wkręt do betonu


Rigips Glasroc F (Ridurit) od 1x25

138.0
Przeciwpożarowe klapy rewizyjne
Przeciwpożarowe klapy rewizyjne 6.46.00

klapy z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)


0.0
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych 6.10.00

płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)


RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)

R 60;
R 90;
R 120;
R 180;
58.55
Ogniochronna zabudowa tras kablowych
Ogniochronna zabudowa tras kablowych 6.80.00

z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)


P 30
P 60
P 90
P 120
80.07