Strona główna » Systemy i produkty » Systemy » Sufit podwieszany INSULA 76 MONO (system wyspowy) 4.07.92
4.07.92

Sufit podwieszany INSULA 76 MONO (system wyspowy)

płyty gipsowo-kartonowe Rigips lub sufitowe: RIGITON lub Gyptone BIG mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60

Nazwa wariantu PARAMETRY TECHNICZNE Cena za 1 m2
Masa zabudowy *) Grubość zabudowy Odporność na wilgoć Maksymalny rozstaw profili nośnych - poprzecznie do długości płyty l Maksymalny rozstaw profili głównych y Maksymalny rozstaw wieszaków x netto
kg/m2 mm % mm mm mm PLN
WYBIERZ WARIANT Z PONIŻSZEJ TABELI
Typ: A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
Wieszak noniuszowy
15
230
70
  400
  1000
  900
389.93
Typ: A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
Wieszak z elementem rozprężnym
15
230
70
  400
  1000
  900
388.99
GYPTONE BIG gr. 12,5 mm
Wieszak noniuszowy
12
230
70
  400
  1000
  900
425.0
GYPTONE BIG gr. 12,5 mm
Wieszak z elementem rozprężnym
12
230
70
  400
  1000
  900
424.06
RIGITON gr. 12,5 mm
Wieszak noniuszowy
14
230
70
  320
  1000
  900
453.2
RIGITON gr. 12,5 mm
Wieszak z elementem rozprężnym
14
230
70
  320
  1000
  900
452.26
*)
Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej

4.07.92
Typ: A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
Wieszak noniuszowy
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS , RIGITON lub GYPTONE BIG
2 Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
3A Wieszak obrotowy z noniuszem
3B Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym
4A Część górna wieszaka noniuszowego
4B Pręt wieszakowy z oczkiem
5 Łącznik krzyżowy RIGIPS do CD 60
6 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych
7 Narożnik INSULA 76; 600x600 mm lub 300x300 mm 2)
8 Profil brzegowy INSULA 76; U-76 l=600 mm, l=1200 mm, l=1800 mm lub l=2400 mm 3)
2)
4 szt./wyspę
3)
zależnie od wymiarów
Masa zabudowy
15 kg/m2
Grubość zabudowy
230 mm
Odporność na wilgoć
70 %
Maksymalny rozstaw profili nośnych - poprzecznie do długości płyty l
  400 mm
Maksymalny rozstaw profili głównych y
  1000 mm
Maksymalny rozstaw wieszaków x
  900 mm

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
Powierzchnia: m2
L.p. Materiał Jedn. Cena jedn. 1 m2 Całk.
Zużycie Cena Rabat Cena po rabacie Zużycie Wartość
000 000 000
1.
RIGIPS PRO typ A
m2 8.93
1
2.
CD 60 ULTRASTIL®
mb 4.15
4
3.
szt 1.25
2
4.
szt 0.83
2
5.
Łącznik krzyżowy RIGIPS do profili CD 60
szt 0.73
3
6.
Klamra zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego
szt 0.31
4
7.
Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt.
Wkręty TN
szt 0.02
25
8.
Wkręt "pchełka" 3,9 x 11 mm
szt 0.04
3
9.
Masa szpachlowa VARIO
kg 5.45
0.25
10.
Siatka spoinowa samoprzylepna
mb 0.19
1.4
11.
Rigips Finisz+
kg 2.15
0.15
12.
szt 100.0
4
13.
Wełna mineralna szklana lub skalna gr. dowolna
m2
1
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Podane ceny są cenami netto.

Specyfikacje techniczne do wszystkich systemów sufitów podwieszanych Rigips dostępne u Doradców Projektowych odpowiednich dla danego regionu.

Przykładowa specyfikacja techniczna dla systemu Rigips 4.07.20: »POBIERZ«

Dział sprzedaży inwestycyjnej

Szukasz Doradcy
Sprzedaży Inwestycyjnej
w swoim regionie? wybierz region