Strona główna » Systemy i produkty » Systemy » Ściana działowa 3.35.02
3.35.02

Ściana działowa

na konstrukcji drewnianej z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową Rigips gr. 12,5 mm

Nazwa wariantu PARAMETRY TECHNICZNE Cena za 1 m2
Klasa odporności ogniowej *) Izolacyjność akustyczna Wysokość maksymalna Grubość Masa netto
  dB mm mm kg/m2 PLN
WYBIERZ WARIANT Z PONIŻSZEJ TABELI
1x12,5 mm Fire typ F lub Fire+ Hydro typ DFH2 **) 4)
Wełna gr. 50 mm 1)
REI 60 2)
EI 60 1)
4000
95
28
28.13
1x12,5 mm typ A lub Hydro H2 **)
Wełna gr. 70 mm 3)
REI 60 2)
EI 60 1)
4000
95
28
22.79
*)
EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2
**)
Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 może być stosowana zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Fire+ Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
1)
Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m i grubości min. 50 mm.
2)
Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
3)
Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej skalnej o gęstości co najmniej 30 kg/m i grubości min. 70 mm.
4)
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę Rigips Fire+ typ DF.

3.35.02
1x12,5 mm Fire typ F lub Fire+ Hydro typ DFH2 **) 4)
Wełna gr. 50 mm 1)
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
2 Słupek drewniany 50x70 mm
3 Łata drewniana pozioma 50x70 mm
4 Wkręt RIGIPS TD 35 co 250 mm
5 Kołki rozporowe min. φ6 max. co 1000 mm
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm
7 Masa szpachlowa RIGIPS
8 Taśma spoinowa RIGIPS
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
10 Wełna mineralna szklana lub skalna
Klasa odporności ogniowej
REI 60  
EI 60  
Wysokość maksymalna
4000 mm
Grubość
95 mm
Masa
28 kg/m2

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
Powierzchnia: m2
L.p. Materiał Jedn. Cena jedn. 1 m2 Całk.
Zużycie Cena Rabat Cena po rabacie Zużycie Wartość
000 000 000
1.
RIGIPS PRO Fire typ F
m2 11.6
2
2.
Słupek drewniany 50x70 mm
mb
2.2
3.
Łata drewniana pozioma 50x70 mm
mb
0.7
4.
Wkręt do drewna TD 35, 1000 szt.
Wkręty TD
szt 0.03
24
5.
Kołki rozporowe
szt 0.13
1.5
6.
Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm, dł. 30 m
Taśma uszczelniająca piankowa Rigips
mb 0.64
1.1
7.
Masa szpachlowa VARIO
kg 5.45
0.5
8.
Siatka spoinowa samoprzylepna
mb 0.19
2.8
9.
Rigips Finisz+
kg 2.15
0.15
10.
Wełna mineralna szklana gr. 50 mm
m2
1
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Podane ceny są cenami netto.