Strona główna » Systemy i produkty » Systemy » Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych 3.50.202
3.50.202

Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 ULTRASTIL z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 15 mm

Nazwa wariantu PARAMETRY TECHNICZNE Cena za 1 m2
Klasa odporności ogniowej *) Grubość Masa Wysokość maksymalna Izolacyjność akustyczna netto
  mm kg/m2 mm dB PLN
2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
ISOVER POLTERM UNI gr. 70 mm
REI 60 2)
EI 60 1)
105
35
6000
RA1 43 3)
RW 45 3)
55.33
*)
EN – Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2
1)
Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.2/1/A/06/BW.
2)
Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego.
3)
Opinia akustyczna ITB NA-1001/A/2000 (LA-470).

3.50.202
2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
ISOVER POLTERM UNI gr. 70 mm
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
2 Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®
3 Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL®
4 Wkręt RIGIPS TN 25
5 Wkręt RIGIPS TN 45
6 Wkręt RIGIPS "pchełka"
7 Kołki rozporowe
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
9 Masa szpachlowa RIGIPS
10 Taśma spoinowa RIGIPS
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
12 Wełna mineralna szklana lub skalna
Klasa odporności ogniowej
REI 60  
EI 60  
Izolacyjność akustyczna
RA1 43 dB
RW 45 dB
Wysokość maksymalna
6000 mm
Grubość
105 mm
Masa
35 kg/m2

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
Powierzchnia: m2
L.p. Materiał Jedn. Cena jedn. 1 m2 Całk.
Zużycie Cena Rabat Cena po rabacie Zużycie Wartość
000 000 000
1.
RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr.15mm
m2 15.1
2
2.
Profil CW 75 Ultrastil L 4,0 m
CW 75 ULTRASTIL®
mb 6.15
3.6
3.
Profil UW 75 Ultrastil L 4,0 m
UW 75 ULTRASTIL®
mb 5.21
0.7
4.
Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt.
Wkręty TN
szt 0.02
5
5.
Wkręty TN 3,5×45 mm 500 szt.
Wkręty TN
szt 0.03
15
6.
Wkręt "pchełka" 3,9 x 11 mm
szt 0.04
10
7.
Kołki rozporowe
szt 0.13
2.3
8.
Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm, dł. 30 m
Taśma uszczelniająca piankowa Rigips
mb 0.87
1.1
9.
Masa szpachlowa VARIO
kg 5.45
0.5
10.
Siatka spoinowa samoprzylepna
mb 0.19
1.4
11.
Rigips Finisz+
kg 2.15
0.15
12.
m2
1
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Podane ceny są cenami netto.

Specyfikacje techniczne do wszystkich specjalnych systemy obudów szybów instalacyjnych i windowych Rigips dostępne u Doradców Projektowych odpowiednich dla danego regionu.

Przykładowa specyfikacja techniczna dla systemu Rigips 3.50.151: »POBIERZ«

Dział sprzedaży inwestycyjnej

Szukasz Doradcy
Sprzedaży Inwestycyjnej
w swoim regionie? wybierz region