Strona główna » Systemy i produkty » Systemy » Zabezpieczenia ogniowe taśm z włókien węglowych 6.40.70
6.40.70

Zabezpieczenia ogniowe taśm z włókien węglowych

z płyt gipsowych Rigips Glasroc F (Ridurit)

Nazwa wariantu PARAMETRY TECHNICZNE Cena za 1 m2
Grubość netto
mm PLN
Płyta gipsowa Rigips Glasroc F
25 *)
138.0
*)
Minimalna grubość okładziny z płyt Glasroc F

6.40.70
Płyta gipsowa Rigips Glasroc F
1 Płyta gipsowa Rigips Glasroc F (Ridurit)
2 Płyta gipsowa Rigips Glasroc F (Riflex)
3 Klej gipsowy Rigips
4 Taśma z włókien węglowych stanowiąca zewnętrzne odklejane zbrojenie elementów z betonu (stropów, ścian, belek, słupów)
5 Stalowy dybel lub wkręt do betonu co 500 mm
6 Wkręt Rigips Ridurit co 150 mm lub zszywka stalowa co 100 mm
Grubość
25 mm

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
Powierzchnia: m2
L.p. Materiał Jedn. Cena jedn. 1 m2 Całk.
Zużycie Cena Rabat Cena po rabacie Zużycie Wartość
000 000 000
1.
Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) gr. 25 mm
GLASROC F (Ridurit)
m2 62.0
2
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Podane ceny są cenami netto.

W wielu przypadkach występujących w budynkach zarówno nowo wznoszonych, jak i remontowanych, zachodzi konieczność wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynków wykonanych w technologii żelbetowej lub stalowej. Dotyczy to elementów głównej konstrukcji nośnej ściany, stropów, słupów, belek, rygli, itp.

Obecnie do wzmacniania konstrukcji stosowane są coraz powszechniej taśmy wykonane z bardzo wytrzymałych, zwłaszcza na rozciąganie, włókien węglowych. Taśmy są mocowane do wzmacnianego elementu konstrukcji techniką klejenia.

Słabym punktem technologii jest niska odporność stosowanych klejów na oddziaływanie wysokiej temperatury (od 50 do 100 oC w zależności od rodzaju stosowanego kleju).
Dlatego, aby zapewnić warunki spełnienia funkcji wzmacniającej konstrukcję w warunkach pożaru, taśmy i maty muszą być obudowane ogniochronnie w sposób zapewniający nieprzekroczenie dopuszczalnych temperatur na ich powierzchni.

Dotychczas nie ma europejskich norm, ani wytycznych do metodyki badawczej w tym zakresie.
W większości krajów grubość niezbędnej otuliny z materiałów ogniochronnych określa się na podstawie własnych programów badawczych i obliczeniowych wybranych laboratoriów badawczych.

Jedną z metod zabezpieczania taśm z włókien węglowych przed oddziaływaniem wysokiej temperatury jest obudowa z płyt gipsowych Glasroc F (Ridurit) — system Rigips 6.40.70.

System Rigips 6.40.70 jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, na elementach żelbetowych z betonu klasy co najmniej C 20/25, o wymiarach:

a) grubość min. 150 mm w przypadku stropów i ścian,

b) przekroju słupa co najmniej 150 x 150 mm,

c) szerokość belki co najmniej 150 mm.

6.40.70_desc.jpgInformacja
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia ogniochronnego taśm węglowych z płyt gipsowych Rigips Glasroc F (Ridurit) dostępne w Dziale Technicznym Rigips.