Strona główna » Systemy i produkty » Systemy » Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych 6.20.00
6.20.00

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

z masy natryskowej Rigips IGNIVER

Nazwa wariantu PARAMETRY TECHNICZNE Cena za 1 m2
Masa zabudowy netto
kg/m2 PLN
Masa natryskowa Rigips IGNIVER 10 mm
4
770.0

6.20.00
Masa natryskowa Rigips IGNIVER 10 mm
1 Belka stalowa
2 Słup stalowy
3 Ogniochronna masa natryskowa Rigips IGNIVER *)
*)
Zużycie dla 10 mm warstwy masy natryskowej Rigips IGNIVER
Masa zabudowy
4 kg/m2

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE
Powierzchnia: m2
L.p. Materiał Jedn. Cena jedn. 1 m2 Całk.
Zużycie Cena Rabat Cena po rabacie Zużycie Wartość
000 000 000
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Podane ceny są cenami netto.

Współczynnik masywności przekroju należy wyliczać oddzielnie dla każdego z elementów wchodzących w skład konstrukcji.

Wyraża się on stosunkiem U/A [m-1].

620_1.jpg

Legenda:
U - długość nagrzewanego obwodu przekroju poprzecznego elementu [m]
A - pole powierzchni przekroju poprzecznego elementu [m2]
H - wysokość całkowita profilu [m]
S - szerokość stopki profilu [m]
g - grubość środka profilu [m]

 

Przykładowe wzory na wyliczenie długości nagrzewanego obwodu U dla profilu dwuteowego, dla różnych wariantów izolacji:

620_2.jpgIzolacja z czterech stron profilu:
U = 2H + 4S - 2g [m]

 

 

 

620_3.jpgIzolacja z trzech stron profilu:
U = 2H + 3S - 2g [m]

 

 

 

620_4.jpgIzolacja z dwóch stron profilu:
U = H + 2S - 2g [m]

 

 

 

 

Sposób doboru grubości dla stalowych profili zamkniętych zgodnie z normą ENV 13833-4
Dla profili zamkniętych wymagana jest poprawka do grubości:

  • dla wartości U/A do 250 m

P = d ( 1 + U/A / 1000)

  • dla wartości U/A większych niż 250 m

P = 1,25d

P - zmodyfikowana grubość zabezpieczenia
d - wymagana grubość natrysku dla profilu otwartego zgodnie ze współczynnikiem U/A