Strona główna » Systemy i produkty » Produkty » Bloczki gipsowe

Bloczki gipsowe

Bloczki gipsowe

Bloczki gipsowe zwykłe i wodoodporne. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wykonywanie:

  • ścian działowych nienośnych i izolacji wewnętrznej ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, szpitalach, szkołach itd.,
  • wykonywanie okładzin słupów, belek, kanałów, szybów itd., które są gotowe do wykończenia poprzez pomalowanie czy tapetowanie, bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego tradycyjnego tynkowania, po dokonaniu normalnego przygotowania jak przed malowaniem.

 

PRODUKTY

bloczek gipsowy pełny, wykonany z gipsu, wody i dodatków

Bloczek gipsowy (PN-EN 12859), pełny, wykonany z gipsu, wody i dodatków. Posiada pióro i wpust. Przeznaczony jest do wznoszenia ścian nienośnych (przegród). Produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień (wg normy PN-EN 13501-1).

bloczek gipsowy pełny, wykonany z gipsu, wody i dodatków

Bloczek gipsowy (PN-EN 12859), pełny, wykonany z gipsu, wody i dodatków. Posiada pióro i wpust. Przeznaczony jest do wznoszenia ścian nienośnych (przegród). Produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień (wg normy PN-EN 13501-1).