Strona główna » Środowisko » Deklaracje środowiskowe wyrobów i systemów RIGIPS » Gdzie można wykorzystać deklaracje środowiskową RIGIPS?
Gdzie można wykorzystać deklaracje środowiskową RIGIPS?

Gdzie można wykorzystać deklaracje środowiskową RIGIPS

Ze względu na potencjalne skutki dla środowiska z produkcji, stosowania i usuwania materiałów budowlanych wzrosła potrzeba odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego i właściwego doboru specyfikacji materiałów w projektowaniu zintegrowanym.

Wartość oceny środowiskowej budynku w komercyjnych systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB (Niemcy) czy BREEAM (UK) w dużej mierze uzależniona jest od zastosowanych materiałów, np. wyroby w metodzie BREEAM mają ogółem aż 12,5% wagi całkowitej oceny środowiskowej budynku. Punkty, które można zdobyć poprzez zastosowanie pro-środowiskowych materiałów podano w tabeli.

Ilość punktów oceny metodą BREEAM wynikająca z doboru materiałów budowlanych

Ilość punktów oceny metodą BREEAM

Z tabeli wynika, że oddziaływania cyklu życia materiałów mają najwyższy kredyt. W rezultacie zastosowanie materiałów RIGIPS, które mają bardzo niski wpływ na środowisko może polepszyć ocenę budynku metodą BREEAM. Już samo posiadane deklaracji EPD podnosi ocenę.

Oprócz popularnego BREEAM wszystkie inne komercyjne systemy oceny budynku na rynku wykorzystują ocenę środowiskową cyklu życia a właściwości środowiskowe budynku obliczane są na podstawie deklaracji środowiskowych EPD.

Należy też dodać, że deklaracje środowiskowe EPD w wielu krajach mogą stanowić istotny element umożliwiający udowodnienie spełnienie kryteriów wymagań dla zielonego zamówienia publicznego dotyczącego wybudowania czy remontu budynku publicznego.